B.I.D. services
kostkaProgram

Slovak Emission Trading 2015


Miesto konania:
HOTEL NÁRODNÝ DOM, Národná 11, Banská Bystrica http://www.hotelnarodnydom.sk/

Dátum: 5. februára 2015 

Registrácia: od 9:15 hod.

Otvorenie konferencie: 10:00 hod.

Časový harmonogram akcie: 10:00 - 16:00 konferencia


Program:


9:00 registrácia


10:00 otvorenie konferencie


Konferencii predsedá a diskusiu riadi: Jan Fousek, konateľ, Virtuse Energy, s.r.o.


Nová globálna klimatická dohoda na obzore? Výsledky medzinárodných vyjednávaní 2014 a možné vplyvy na ETS

Gabriela Fischerová, štátny radca, Odbor zmeny klímy, Ministerstvo životného prostredia SR


EÚ ETS z pohľadu MŽP SR a dopad novely zákona

Michal Gutman, hlavný štátny radca, Odbor obchodovania s emisnými kvótami, Ministerstvo životného prostredia SR


Legislatívny rámec podmienok obchodovania s emisiami skleníkových plynov - do detailov

Annamária Tóthová, advokátka, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.


12:20– 12:40 kávová prestávka


Ceny EUA, politika a stratégia

Pavlína Novotná, obchodná riaditeľka, Virtuse Energy, s.r.o. 


Obchodovanie s emisnými kvótami trochu inak

Daniel Ošťádal, obchodník pre Českú republiku a Slovensko, Vertis Environmental Finance


Novinky a správa registra emisných kvót

Jana Farkašovská, administrátorka emisného registra, ICZ Slovakia a.s.


Panelová diskusia
Michal Gutman, hlavný štátny radca, Odbor obchodovania s emisnými kvótami, Ministerstvo životného prostredia SR

Gabriela Fischerová, štátny radca, Odbor zmeny klímy, Ministerstvo životného prostredia SR

Daniel Ošťádal, obchodník pre Českú republiku a Slovensko, Vertis Environmental Finance

Jana Farkašovská, administrátorka emisného registra, ICZ Slovakia a.s.
... a ďalšie

14:20 – 15:20 oběd


Emisné kvóty, elektrina a plyn pod jednou strechou

Jaroslav Codl, riaditeľ obchodu pre elektrinu a plyn, Virtuse Energy, s.r.o. 


Povinnosti a požiadavky na overovateľov správ o emisiách skleníkových plynoch podľa nového Nariadenia EK č. 600/2012 - ako sa nás dotýkajú?

Mário Vasil, konateľ, ENVI PROTECTION, s.r.o.


Vývoj emisií skleníkových plynov v SR s predstavením situácie, ako sa dáta o obchodovaní s emisiami používajú pre vykazovanie inventarizácie skleníkových plynov za SR

Janka Szemesová, NIS koordinátor, Slovenský hydrometeorologický ústav


16:15 záver konferencie


16:25 koktail


V súčasnosti prebieha tvorba programu a oslovovanie prednášajúcich. Zmena programu vyhradená.


Základné témy konferencie:

  • tretie obchodovacie obdobie 2013 – 2020
  • aktuálne novinky v EU ETS
  • nové Nariadenia Komisie EU
  • vývoj a výhľad svetových emisií skleníkových plynov
  • aukcie povoleniek po roku 2013derogácia povoleniek
  • legislatívny rámec podmienok obchodovania s emisiami skleníkových plynov, Aktuálne zmeny v legislatíve – zákon č.414/2012 Z.z., vyhláška MŽP SR 10/2013
  • novinky v obchodovaní s povolenkami
  • meranie emisií skleníkových plynov 
  • overovania údajov o skleníkových plynoch

.... a ďalšie.

2. Slovak Emission Trading 2015
Program
Sbornik
<<    01 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31