B.I.D. services
kostkaProgram

Slovak Emission Trading 2016


Miesto konania
Hotel Sitno, Vyhne, dalšie informacie

22. februára 2016: Spoločenské stretnutie Virtuse Energy, s.r.o. v podvečerných hodinách (bude uvedené) 


23. februára 2016: konferencia

Registrácia: od 8,30 hod. 

 


Program konferencie:

 

 

9.30 hod. Otvorenie konferencie

 

Konferenciu moderuje a diskusiu riadi: Ján Pišta, poradca v energetike


9.40 hod.
Závery klimatické konferencie COP 21 Paríž. Čo prinesie nová globálna klimatická dohoda a možné vplyvy na ETS

Gabriela Fischerová, štátny radca, Odbor zmeny klímy, Ministerstvo životného prostredia SR

10.10 hod.

Revízia EU ETS z pohľadu MŽP SR 

Michal Gutman, hlavný štátny radca, odbor obchodovania s emisnými kvótami, Ministerstvo životného prostredia SR

10.40 hod. Diskusia

 

11.00 hod. Prestávka na kávu

 

11.30 hod.

Situácia na emisnom trhu, cenový vývoj emisných kvót 

Pavlína Novotná, obchodná riaditeľka, Virtuse Energy, s.r.o. 

12.00 hod.

Porazte priemernú cenu – praktická hra pre spoločnosti v EU ETS

Daniel Ošťádal, obchodník pre Slovensko a Českú republiku, Vertis Environmental Finance

12.30 hod.

Novinky a správa registra emisných kvót

Miroslav Hrobák, registry manager, ICZ Slovakia, a.s.

Miroslav Řehoř, registry manager, OTE, a.s.

13.00 hod.

Diskusia

 

13.20 hod. Prestávka na obed

 

14.20 hod.  

Overovanie správ o emisiách skleníkových plynov a úrovní činností v uplynulom období

Mário Vasil, konateľ, ENVI Protection, s.r.o., Košice

14.50 hod.  

Skúsenosti priemyselných odvetví - čo im prinesie revízia EU ETS?

Marcel Hrobárik, manažér rozvoja, investícii a ekológie, Žilinská teplárenská, a.s.
Peter Mosný, Director Monitoring & EMS, U.S. Steel Košice, s.r.o.

 

15.30 hod. Diskusia

 

Záver konferencie, pozvanie na pohárik vína

 

3. Slovak Emission Trading
Program
Sbornik
<<    01 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31