B.I.D. services
kostka4. Slovak Emission Trading


Systém EÚ na obchodovanie s emisiami  (EÚ ETS) sa začal uplatňova v roku 2005 s ciežom podporova znižovanie emisií skleníkových plynov. Systém však dlhodobo neplní pôvodný účel, a preto sa jej EÚ snaží reformova s ciežom vytvori silný trh pre obchodovanie s uhlíkom. Revízia systému by mala zvýši ceny emisných kvót, ktoré bude ma za následok rýchlejší vývoj nízko-emisných technológií. Aktuálne očakávame konečnú podobu revízie systému pre 4.  obchodovacie období. V polovici decembra, sa zákonodarcovia EÚ dohodli na podobe reformy EÚ ETS na obdobie 2021 – 2030. Reforma teraz musí získa podporu Európskeho parlamentu a Rady EÚ. 
Aké zmeny prinesie reforma systému v praxi a aké účinky bude mat na priemysel?  Konferencia prinesie aktuálne informácie o systéme EU ETS a povinnostiach, ktoré sú kladené na priemyselné podniky.  

Za tým spoločnosti B.I.D. services Vás srdečne pozýva
Marcela Musílková 
manažér konferencie 

4. Slovak Emission Trading
Program
Download
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31