B.I.D. services
kostkaProgram


AgriCon - Konference o českém zemědělství v evropské konkurenci

 
Místo konání: 
Hotel Novotel, Kateřinská 38, Praha 2
Datum: 3.6.2014
Registrace: 
8:30 - 9:00
Program: 
9:00 - cca 15:00 dle délky diskuse

Program konference:

Konferenci předsedá a diskusi řídí:
Petr Havel
, agrární analytik, novinář

první blok 9:00 - 10:30

Úvodní slovo  
Petr Havel, agrární analytik, novinář

Změny v nastavení přímých plateb v příštích letech 
Nastavení podmínek pro projektová opatření
Podmínky pro provádění plošných opatření
Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel sekce přímých plateb a rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství ČR

10:30 - 11:00 Coffee Break

11:00 - 12:15 druhý blok

Vliv plánovaných změn v přímých platbách a dotací z PRV na hospodaření soukromých zemědělců
Ing. Josef Stehlík, Předseda, Asociace soukromého zemědělství
Ing. Martin Pýcha, Předseda, Zemědělský svaz České republiky 

Současný stav zemědělských půd v ČR - degradace a opatření
Informace o geoportálu MÚMOP - praktické využití pro zemědělce
Ing. Jan Vopravil, Ph.D., vedoucí oddělení pedologie a ochrany půdy, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd


12:15 - 13:15 oběd

13:15 - 15:00 třetí blok


Zkušenosti s rychlerostoucími dřevinami a energetickými plodinami v ČR, ekonomika pěstování, energetické plodiny a RRD v rámci „greeningu“
Ing. Jan Weger, Ph.D., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, odd. fytoenergetiky
Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom

Specializované financování zemědělců Českou spořitelnou
- financování nákupu zemědělské půdy
- financování investic a zemědělské techniky
- provozní financování
Ing. Martin Dykast, oddělení financování AGRO, Česká spořitelna, a.s.

Sborník je oficiální publikací s ISBN 978-80-87534-00-7.

Ing. Lukáše Kosinu


lukas.kosina@bids.cz
777 153 444

AgriCon - Konference o českém zemědělství v evropské konkurenci
Program
Sbornik
<<    06 / 2019    >>
PÚSČPSN
1
2
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30