B.I.D. services
kostkaAktuální otázky vodohospodářské: Polutanty moderní doby

Plošné užívání léků a drogistického zboží je výdobytkem současné technicky vyspělé civilizace. S rozvojem analytických metod však zjišťujeme, že do životního prostředí pronikají stále nové a nové znečišťující látky. Takto se do popředí zájmu dostaly látky souhrnně označované jako PPCP (Pharmaceuticals and Personal Care Products).


Ty po svém použití končí v odpadních vodách a na čistírnách odpadních vod. S některými si čistírny odpadních vod nebo vodní organismy umí poradit, jiné se však ve vodě nerozkládají a s vodou se dostávají do těl rostlin i živočichů. Přítomnost těchto látek nebo jejich metabolitů je zjištěna ve všech větších tocích. Tedy i v těch, z nichž odebíráme surovou vodu pro úpravu na vodu pitnou. Vyskytují se (zatím?) v nepatrném množství, ale protože jsou to často látky velmi stálé, jejich koncentrace v životním prostředí neustále narůstá.


Nejedná se sice o žádné smrtící jedy, ale zatím nedokážeme odhadnout, jaké účinky vznikají jejich synergickým působením nebo dlouhodobou akumulací v prostředí. Co způsobí dlouhodobé působení na lidský organismus a jaké škody v přírodě mohou napáchat?


Uvedená problematika nabývá podstatně většího vlivu na zdraví a životní prostředí než v současnosti sledované standardní ukazatele pro čištění odpadních vod. Legislativa sice stanovuje parametry, které je nutné sledovat v povrchových vodách, ovšem je zde mnoho dalších organických kontaminantů, které nejsou v této legislativě podchyceny. Důvodů je celá řada: takových látek je hodně, vznikají stále nové, ve vodním prostředí se dále rozpadají na své metabolity či prekursory, které mohou dále reagovat s běžnými ve vodě přítomnými látkami za vzniku potenciálně nebezpečných látek, nebo dosud nejsou známy jejich toxikologické vlastnosti a působení.


Kontaminace životního prostředí tímto typem polutantů je závažným problémem všech vyspělých států a je třeba o ní otevřeně hovořit a přijímat odpovídající opatření.


Na setkání se těší

Radek Adámek

manažer konference

Aktuální otázky vodohospodářské: Polutanty moderní doby
Program
Download
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31