B.I.D. services
kostkaProgram

Témata konference:

I. sekce Autovraky a legislativa

Připravované legislativní změny – gesce Ministerstva životního prostředí ČR(Bližší informace o očekávaných vyhláškách MŽP ČR)

Dopravní politika Ministerstva dopravy ve vztahu k ŽP a autovrakům (Je přístup MD ČR k řešení problematiky ŽP a autovraků srovnatelný s přístupem MŽP ČR?)

Odpady a vedlejší produkty z pohledu legislativy EU(Co v EU považují za produkty, odpady, vedlejší produkty a výrobní rezidua?)

Zpracování autovraků a následné využití náhradních dílů podle zákona č.22/1997 (Lze náhradní díly ze zpracovaných autovraků považovat za výrobky? )

Dočkáme se kromě odpadů i druhotných materiálů?(Souhrn uvedených témat první sekce a příspěvek k vymezení pojmů odpad – druhotný materiál z hlediska praxe - souvisí s materiálem DOC 11418 „Hospodářský dopad současné odpadové legislativy“)

II. sekce Autovraky a praxe

Vozový park osobních vozidel v ČR(Souhrnná informace o struktuře a vlastnostech vozového parku osobních vozidel v ČR)

Centrální informační systém STK – poznatky ze zavádění informačního systému pro STK (Poznatky ze zavádění informačního systému pro STK)

Praktické poznatky s autovraky v obcích ČR(Praktické zkušenosti obcí při nakládáním s autovraky)

Poznatky ČIŽP v provozovnách zpracovatelů autovraků(Co je potřeba z pohledu inspekčního orgánu při nakládání s autovraky změnit?)

Praktické ukázky možností informačního systému podle nových vyhlášek MŽP ČR, nové možnosti kontroly státu proti spekulantům
(Počítačová simulace způsobu zapojení do informačního systému z pohledu povinných osob - sběr/zpracování autovraků, orgány veřejné správy, nové možnosti kontroly proti spekulantům)

Porovnání reálné šance podvádět za stávající a nově připravované legislativy(Výměna rolí: profesionál bude na okamžik spekulantem, aby se pokusil systémová opatření překonat)

Poplatky za ojetiny – cui bono?Návrh poplatků za ojetiny – komu to prospěje?

Souhrn celého bloku: Jak akceptuje legislativa poznatky z provozní praxe?

Automobilový trh ČR po vstupu do EU - Systém recyklace autovraků
Program
Download
<<    07 / 2019    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31