B.I.D. services
kostkaBioenergie (Biomasa, Bioplyn) 2013

Již desátý ročník této tradiční konference se bude snažit odpovídat na aktuální otázky v oblasti legislativy, výkupních cen, energetických plodin, teplárenství a nových technologií.

Energie z biomasy a bioplynu patří mezi nejtradičnější OZE na našem území. Před více než rokem začaly obavy MPO a ERÚ z toho, aby se z biomasy a bioplynu nestal "druhý solar". Tyto obavy se však doposud nenaplnily. Přesto se na MPO a ERÚ začíná mluvit o revizi současného způsobu podpory OZE metodou garantovaných výkupních cen. Ministerstvo zemědělství se oproti tomu snaží nadále biomasu a bioplyn podporovat a deklaruje zjednodušení a sjednocení systému podpory.

Přijde zastavení podpory výroby elektřiny a tepla biomasy a bioplynu příštím roce? Změní se podpora v investiční či úplně zmizí? Jaký je postoj ERÚ? Změní se podpora spoluspalování biomasy s uhlím? Jaká bude podpora v teplárenství? Jaké jsou trendy v oblasti rychle rostoucích dřevin a energetických plodin? Jaká je situace na trhu s biomasou?

Na tyto a mnoho dalších otázek odpoví zástupci relevantních institucí. Jako přednášející budou osloveni zástupci: MPO, MŽP, ERÚ, MZe, energetických a distribučních společností, tepláren, zemědělců, vědců a mnozí další.

Druhý den konference je pro účastníky připravena odborná exkurze v bioplynové stanici v Částkově, včetně bytových domů a rodinných domů, ktreré tato BPS vytápí.

Lukáš Kosina

manažer konference

Bioenergie (Biomasa, Bioplyn) 2013
Program
Download
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31