B.I.D. services
kostkaProgram

Moderuje: Martin Mařík, redaktor, Hospodářské noviny


9.00 Legislativní podmínky pro výrobu a využívání biopaliv v ČR (EU) - Výhledy pro další legislativní kroky

Energeticko-klimatický balíček EU, návrh na revizi směrnice 2003/30 /ES o podpoře používání biopaliv. Stanovení kritérií udržitelnosti biopaliv

Ing. Vladimír Vlk, ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy, Ministerstvo životního prostředí, Praha


Způsoby uplatnění biopaliv v ČR.

Ing. Jiří Trnka, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha


Možné varianty daňového zvýhodnění biopaliv. Zkušenosti ze zahraničí. 

Ing. Vítězslav Píša, referent v oblasti legislativy spotřebních daní, Ministerstvo financí ČR, Praha


10.20 Přestávka na kávu


10.40 Posuzování životního cyklu biopaliv - ekologická a energetická náročnost používání biopaliv
Porovnání emisí vozidel provozovaných na biopaliva a na tradiční paliva

Ing. Petr Smékal, PhD., vedoucí oblasti alternativních paliv a pohonů, Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno


11.10 Jsou biopaliva ten správný směr?
Zkušenosti s biopalivy v Německu. Jak je to vlastně s negativními dopady biopaliv? (klimatické změny, rostoucí ceny potravin, biodiversita...). Požadavky kladené na perspektivní paliva biogenního původu. Efektivita výroby biopaliv, srovnáni 1. generace biopaliv versus 2. generace. Srovnáni všech alternativních paliv a tekutých biopaliv. Shrnutí a výhled biopaliv, hlavni příčiny současných problémů v oblasti biopaliv? Je pro výrobu biopaliv lepší využit celou plodinu nebo pouze její část? (ekologické dopady, směsné pěstování olejnin, celosvětový i evropský potenciál olejnin, monokultury x biodiversita atd.)

Prof. Dr. Ernst Schrimpff Univerzita Weihenstephan, Německo


12.00 Budou tolik očekávaná biopaliva druhé generace spásou? Charakteristika biopaliv 2. generace a jejich srovnání se současně používanými biopalivy ( kapacitní možnosti, environmentální bilance...). Vstupní biomasa. Konverzní technologie. Současný stav a pravděpodobný vývoj - omezující faktory rozvoje 2. generace.

Ing. Leoš Gál, Technologická platforma biopaliv, manažer projektu Biopaliva, Svaz chemického průmyslu ČR, Praha


12.40 Společný oběd


14.00 Jak vypadá aktuální stav trhu s komoditami a výroba biologických příměsí ?Dopady povinného přimíchávání biosložek na české zemědělství. Dostupnost a cenový vývoj zemědělských komodit. Řeší současný systém problém zemědělců s nadprodukcí? Současný systém dotací. Pohled výrobců bioložek – jak vidí současnou situaci a budoucnost biopaliv v ČR ? Povinné přimíchávání bioložek do paliv z pohledu petrolejářského průmyslu.
Kam by měla dále směřovat podpora státu? ( konkurence mezi jednotlivými druhy OZE, přínosy jednotlivých možností a jejich ekonomickou a ekologickou udržitelností, jakých limitů jsme vlastně schopni dosáhnout?). Zhodnocení přínosů – negativ povinného přimíchávání biosložek do motorových paliv. Můžou biopaliva za rostoucí ceny potravin?

Ing. Martin Kubů, ředitel divize PHM a biopaliva, Agrofert holding, a.s., Praha
Otakar Moťka, ředitel, Etanol Energy, a.s., Vrdy
Ing. Michal Pospíšil, Asociace soukromého zemědělství, Praha

Ing. Ivan Souček, genenrální ředitel a předseda představenstva, Česká rafinérská, a.s., Litvínov

Ing. Pavel Nohava, generální ředitel, PLP, a.s.- Lihovar Tomice

Ing. Jiří Mašek, výrobní a obchodní náměstek, Primagra, a.s. , Agropol Group


15.30 Přestávka na kávu


15.50 Jak využít pozitivních stránek biopaliv na lokální úrovni – musí / měla by být biopaliva masový business?Role malých zpracovatelů a spotřebitelů biologických paliv

Tomáš Hlavenka, předseda, Agroenergie, o.s., Mikulov


16.30 Co na to výrobci automobilů? Jak auta snášejí směsná paliva při současném podílu bioložek, budou míst problémy s vyšším podílem? Technologické možnosti pro vyšší využití biologických směsí v automobilovém průmyslu

Ing. Pavel Tunkl, předseda, Svaz dovozců automobilů ČR, Praha


17.00 Závěr konference, pozvání na skleničku vína

Biopaliva v dopravě
Program
Download
Sbornik
<<    09 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30