B.I.D. services
kostkaProgram

5. odborná konference 

ČR – dopravní uzel Evropy

Registrace účastníků: 8.15

Zahájení konference: 9.00

Konferenci předsedá a diskusi řídí: Michal Pop, ředitel a jednatel společnosti B.I.D. services s.r.o. a Ondřej Kokeš, vedoucí Oddělení dopravního plánování, Mott MacDonald Praha.

Konference je tlumočena ČJ, AJ

Program:

Středa  4. května – den I.

Úvodní projev
Petr Skokan, poslanec, Poslanecká sněmovna PČR


Dopravní koncepce ministerstva dopravy do roku 2025

Luděk Sosna, ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy ČR

Možnosti financování dopravní infrastruktury ze soukromých zdrojů a pomocí PPP – pohled Ministerstva dopravy ČR
Petr Sedláček, náměstek ministra, Sekce alternativního financování dopravní infrastruktury, Ministerstvo dopravy ČR

Financování velkých dopravních staveb v hlavním městě Praze

Karel  Březina, náměstek pro dopravu, Magistrát hl. m. Prahy


10.30 – 11.00 přestávka na kávu

Pozitivní příklady PPP projektů při výstavbě dopravní infrastruktury a jejich přenositelnost do ČR
Igor Snopek, předseda Asociace PPP ČR, člen řídícího výboru Asociácie  PPP SR, projektový ředitel a oblastní manažer pro ČR a SR, SKANSKA Infrastructure Development


Pohled Komise Rady AKČR na Dopravní koncepci ministerstva dopravy do roku 2025 a řešení krizové dopravní situace regionů
Jaroslav Drozd, předseda Komise Rady AKČR pro financování a dopravu, náměstek hejtmana Zlínského kraje


Problematika současné výstavby silnic a dálnic z pohledu dodavatelské sféry
Petr Čížek, předseda Sdružení pro výstavbu silnic Praha a jednatel společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.


12.30 – 13.30 oběd

Představení možností Satelitního systému GALILEO (EGNOS - Evropský navigační systém) v dopravě, letectví a zemědělství, možné uplatnění v nových segmentech, např. mapování
Gian Gherardo Calini, Head of the Market Development Department, European GNSS Agency

Financování dopravní infrastruktury od roku 2010 včetně využívání fondů EU a úvěrů EIB

Tomáš Čoček, náměstek pro realizaci zdrojů, Státní fond dopravní infrastruktury

Financování dopravní infrastruktury a realizace PPP projektů
Michal Šafránek, vedoucí odboru alternativního financování a PPP projektů, Ředitelství silnic a dálnic ČR


Vztah PPP projektů a výkonového zpoplatnění
Ondřej Zaoral, Strategické skupinové projekty, ČSOB, a.s.


17.00 Závěr konference, diskuse a pozvání na cocktail

Čtvrtek 5. května - den II.


Sraz účastníků bude v 10.00 hod. před Informačním centrem tunel Blanka, ulice Milady Horákové, Praha 7 - přímo proti fotbalovému stadionu Sparta.

Druhý den je na programu odborná exkurze do tunelového komplexu tunelu Blanka, bezpochyby největší podzemní stavbou budovanou v současné době v České republice. Tato rozsáhlá stavba je realizována v rámci výstavby severozápadní části pražského Městského okruhu, jejíž celková délka činí 6 382 m a doplní tak již provozovanou část okruhu délky cca 17 km s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským. Po zprovoznění, které je předpokládáno v roce 2011, tak vznikne nejdelší tunel v České republice a nejdelší městský tunel v Největší podzemní stavbou budovanou v současné době v České republice je bezpochyby tunelový komplex Blanka v Praze. Tato rozsáhlá stavba je realizována v rámci výstavby severozápadní části Městského okruhu, jejíž celková délka činí 6 382 m a doplní tak již provozovanou část okruhu délky cca 17 km s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským. Po zprovoznění, které je předpokládáno v roce 2011, tak vznikne nejdelší tunel v České republice a nejdelší městský tunel v Evropě; současně vznikne i nejdelší souvislý ražený tunel na našem území dlouhý až 2,23 km.

             

ČR - dopravní uzel Evropy
Program
Sbornik
<<    06 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30