B.I.D. services
kostkaCandela 2014 - konference o světle a osvětlení
Třetí ročník odborné konference o světle a veřejném osvětlení. 

Člověk přijímá přes 80% všech informací zrakem, tedy prostřednictvím světla. Lidské oko je přizpůsobeno světlu bílému, slunečnímu, proto se snažíme mít podobné světlo i v interiérech či v noci venku, prostřednictvím veřejného osvětlení. Kvalitní osvětlení nabývá na významu s tím, jak stále více času trávíme v urbanizovaném prostředí, v uzavřených prostorách.

Potřeba uměle osvětlovat vnitřní, ale i venkovní prostory provází lidstvo od nepaměti. Při osvětlování venkovních prostorů se historicky nejprve jednalo o osvětlování důležitých lokalit, jako byla například centra obcí a měst.  V pozdější době se venkovní osvětlení stalo nedílnou součástí životního prostředí. Dnes se soustavy osvětlení venkovních prostorů využívají například k osvětlení sportovišť, venkovních pracovišť, v dopravě nebo architektonicky dekorativnímu osvětlení významných budov.

Úloha veřejného osvětlení jako neplacené služby obyvatelstvu nespočívá pouze v prostém nasvícení komunikací a veřejných prostranství pro potřeby orientace a pohybu osob. Vedle této základní role je nutno zdůraznit i jiné funkce, které zastává. Především pomáhá udržovat veřejný pořádek a podílí se na snížení kriminality. Dále zvyšuje bezpečnost dopravy a v neposlední řadě přispívá ke zvýšení atraktivnosti měst a obcí. Současně se všemi těmito funkcemi musí být soustavy veřejného osvětlení energeticky nenáročné, snadno ovladatelné, s nízkými servisními náklady a s dlouhou životností. 

Konference Candela 2014 se primárně věnuje veřejnému osvětlení. Zaměříme se např. na výběr správného osvětlení, poctivého dodavatele, ukážeme si, jak se vyvarovat chybám, které by mohly mít nedozírné následky. Také se podíváme na nové technologie a moderní trendy. V neposlední řadě bude též zacíleno na možnosti financování, potřebnou legislativu a úspory energií. Neopomeneme nejaktuálnější trendy v osvětlení, jak interiérů, tak i exteriérů. Cílem konference je prezentovat a analyzovat nejmodernější poznatky a trendy v oblasti osvětlení a osvětlovací techniky.

Hlavní témata konference: 

Veřejné osvětlení:

 • Veřejné osvětlení a bezpečnost
 • Povinnosti správce a majitele 
 • Instalace, správa, údržba a provoz
 • Možnosti a zdroje financování, dotační programy 
 • Možnosti financování správy a údržby soustavy
 • Legislativně - právní rámec, normy a předpisy
 • Nové trendy a technologický rozvoj 
 • Nové světelné zdroje pro veřejné osvětlení
 • Osvětlení komunikací a přechodů
 • Úspory energií
 • Technologie – regulační a řídící systémy

Osvětlení:

 • Nové trendy a technologie v osvětlení interiérů a exteriérů
 • Regulace a řízení světelných zdrojů 
 • LED osvětlení, halogenové a indukční osvětlení
 • Průmyslové osvětlení

Těšíme se na setkání s Vámi,

za tým společnosti B.I.D. services

Libuše Kameníčková
manažer konference

Candela 2014 - konference o světle a osvětlení
Program
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Záštitu nad 3. ročníkem konference převzal Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR

Partner konference:
Erste Corporate Banking

Hlavní mediální partner konference:
Světlo

Mediální partneři konference:
FCC PUBLIC Energetika
Ceska informacni agentura, s.r.o. Elektrotechnický magazín