B.I.D. services
kostkaCzech Infrastructure & PPP Forum 2012
Czech Infrastructure & PPP Forum 2012 - devátý ročník konference o současném stavu a zejména budoucnosti PPP/PFI v České Republice. 

Tolik potřebný rozvoj veřejné infrastruktury v čase ekonomické recese s sebou nese zásadní dilema: podpořit veřejné investice do infrastruktury a tím nastartovat ekonomiku, avšak za cenu zvýšení veřejného zadlužení? Nebo naopak brzdit investiční výdaje za účelem stabilizace veřejných rozpočtů? Jednoduchá odpověď není po ruce, na váhání však není čas. Pokud nemá hrozit další zhoršení stavu veřejné infrastruktury, musí se do ní investovat, třebaže jsou rozpočty pod tlakem, navíc jsou zpochybněny naplánované příjmy z eurofondů. Nemá-li se bilance veřejných rozpočtů opět propadnout, máme tu obtížnou situaci, jejíž řešení vyžaduje nové přístupy. Uvědomují si to ale politici a úředníci? 

Určité řešení nabízí PPP – využít soukromého financování veřejné infrastruktury, kdy se zátěž veřejných rozpočtů rozloží do delšího období, případně přenese na koncového uživatele. Současně dochází k růstu efektivity a kvality služeb. V ČR se  PPP málo využívá, možná je ale konečně čas na změnu. Dosud platilo, že veřejný sektor neumí a nechce vstupovat do partnerství se soukromým kapitálem. Je možné, že až nouze tento stav změní?

Na lepší časy se blýská v sektoru dopravy – hovoří se o dálnicích D3 a D1. Reformy v sektorech školství, zdravotnictví i v sociálních službách rovněž vytvářejí vhodné prostředí pro PPP, ve vodárenství a energetice to již začíná fungovat. V neposlední řadě se řeší aktuální změny v legislativě – zejména v koncesním zákoně a zákoně o veřejných zakázkách.

První den konference bude zaměřený na infrastrukturní projekty. Druhý den bude řešit projekty na municipální úrovni. 

Letošní konference bude živá a interaktivní, zaměřená na otevřenou diskusi a výraznou zpětnou vazbu pro všechny zúčastněné.

Profilová témata konference: 
 • rozvoj veřejné infrastruktury v dobách recese 
 • možnosti financování a inovativní struktury
 • zahraniční zkušenosti
 • současnost a budoucnost PPP v České republice - mají PPP projekty šanci na úspěch?
 • aktuální stav PPP v ČR
 • legislativně-právní rámec pro fungování PPP v ČR, aktuální a plánované změny v legislativě
 • situace na rozvíjejícím se trhu PPP v EU
 • praktické rady a ukázky realizací PPP projektů
 • nové projekty – příležitosti, trendy a financování
 • konkrétní projekty stávající, plánované, nové příležitosti, zkušenosti a ponaučení
 • PPP projekty a municipality
 • řízení PPP projektů

Těšíme se na setkání s Vámi,

za tým společnosti B.I.D. services

Libuše Kameníčková
manažer konference 
Czech Infrastructure & PPP Forum 2012
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31