B.I.D. services
kostkaDopravní značení - levně a efektivně

Jednou z významných oblastí v působnosti měst a obcí je řízení dopravy a s tím související dopravní značení a jeho bezpečnostně preventivní funkce. 

Je to nelehký úkol a jeho řešení přináší řadu problémů. Zastupitelé musí vyvažovat různé zájmy, navíc za situace, že na dopravu často chybějí peníze. Místní řízení provozu dopravním značením, světelnými a zvukovými signály nebo dopravními zařízeními upravuje řada zákonů, vyhlášek a norem a ne vždy je jejich výklad správný a jednotný. V zahraničí se pak testují projekty, kdy se dopravní značení minimalizuje nebo zcela odstraní (Ipswich, Bohmte, Ejby, Ostende, Emmen), s podivuhodně kladnými výsledky.

Cílem konference je prezentovat a analyzovat nejmodernější poznatky a směry v oblasti dopravního značení a řízení. Rovněž se zaměříme na nové technologie, inovace a moderní trendy. V neposlední řadě bude zacíleno na možnosti financování, potřebnou legislativu a úspory z rozpočtu. Konference by měla posloužit také ke sdílení zkušeností měst v oblasti dopravního značení a trendu odstraňování dopravního značení a zavádění rezidenčních zón.

Těšíme se na setkání s Vámi, za tým společnosti  B.I.D. services,

Soňa Miňovská, manažer konference
e-mail: sminovska@bids.cz
Telefon: 222 781 017
Mobil:775 28 26 40

Dopravní značení - levně a efektivně
Program
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31