B.I.D. services
kostkaEIA - teoreticky, prakticky, srozumitelně


EIA/SEA - hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. je náročný proces.

xxx

Všichni zúčastnění jej vnímají jako silně zatěžující. Názory na příčiny se různí. Jiný pohled má investor, jiné ekolog, referent státní správy, zastupitel nebo projektant. Významným zdrojem zátěže EIA/SEA je vzájemné neporozumění účastníků procesu i měnící se legislativa. Proto si konference vzala za cíl mezioborový dialog a "pohled z balkonu", jak říkají psychologové.

xxx

Je důležité se na jednotlivé kroky procesu EIA/SEA podívat zvenčí, jako nezaujatý pozorovatel, s trochou nadhledu.

Pak se nám snáze podaří poodhalit naši vlastní roli v celém systému EIA/SEA a komplexu vzájemných vztahů mezi hodnoceným projektem a jednotlivými složkami životního prostředí.

xxx

Konference je určena všem, kdo se účastní procesu EIA či SEA, ať už jako předkladatel nového záměru - investor, projektant, hodnotitel nebo referent státní správy.

Bude jistě přínosem i pro aktivní občany - zástupce veřejnosti a zastupitele.


Konference je akreditovaná ČKAIT jako vzdělávací program v systému Celoživotního vzdělávání.

(Akce je zařazena v databázi akreditovaných vzdělávacích programů StavEduk ČKAIT. Databáze ČKAIT nabízí možnost vyhledávání podle data, místa konání, pořadatele nebo tematického zaměření.)

xxx

Snahou konference je rovněž poodkrýt alespoň některé z hlavních zdrojů problémů, a tak pomoci rozluštit tajenku negativismu v EIA. Toto předsevzetí dokládá i vývoj názvu naší konference - původní totiž zněl "homo ludens (člověk hravý) a EIA".  Položíme-li si otázku, co má typická lidská vlastnost – hravost - společného s procesem EIA, nabízí se několik odpovědí. Jedna z nich je úvaha, že ať už jsme laikové nebo odborníci, pokud se nebudeme v daném oboru vzdělávat metodami založenými již J. A. Komenským, stěží se dočkáme, že proces EIA se zlidští. A hned vyvstává nový otazník: Je na místě zmiňovat Komenského princip „škola hrou“ v souvislosti s hodnocením dopadů lidské činnosti na životní prostředí? Co na to říct, snad jen, že ačkoliv se původní název konference neujal, hře dialogu se meze nekladou - přednášky budou vyvolávat otázky, erudované odpovědi následně další otázky, a my neskončíme, dokud neutichne diskuse. Přitom budeme vycházet z prostého: "Člověk je nerozlučný přítel životního prostředí, neboť je jeho součástí. Jen musí umět pochopit.".

xxx

Na dialog se těší

RNDr. Gabriela Licková, Ph.D.

EIA - teoreticky, prakticky, srozumitelně
Program
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31