B.I.D. services
kostkaEMVS - alternativní zdroje energie - Brno

Vážení přátelé,

přinášíme Vám sérii seminářů, které navazují na právě skončený úspěšný projekt „Energetický management měst a obcí“. Ve druhém ročníku nazvaném Energetický management pro veřejnou správu jsme se jednotlivé semináře uspořádali více tematicky.
Semináře budou probíhat v Praze, Brně a Ostravě k těmto tématům:

  • Energetika budov
  • Alternativní energetické zdroje


Úroveň znalostí, míra ochoty se tímto tématem zabývat i nabyté zkušenosti jsou u nás město od města, organizace od organizace různé. Snad všechny složky veřejné správy však mají v oblasti efektivního hospodaření s energií na úrovni spotřeby, výroby i pořizování energie značné rezervy. Rádi bychom našimi akcemi přispěli k postupnému zlepšování této situace.  Naším záměrem je představit Vám zajímavé přístupy, rady jak postupovat i ukázky již realizovaných projektů, které Vám mohou posloužit jako motivace i inspirace. Věříme, že v budoucnu se bude i u nás klást mnohem větší důraz na efektivní hospodaření s energií ve veřejné správě a že motivací pro všechny organizace budou nejenom ekologické aspekty, ale také ekonomická výhodnost takového počínání.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za tým společnosti B.I.D. services

Helena Sochrová
manažer projektu

EMVS - alternativní zdroje energie - Brno
Download
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31