B.I.D. services
kostkaEnergetické služby se zaručeným výsledkem:

Renovace. Modernizace energetického hospodářství. Snížení provozních nákladů.
To jsou úkoly, před kterými dnes stojí řada státních institucí. Potřebují nahradit často dosluhující technologická zařízení za nová, účinnější, s nižšími nároky na provoz a údržbu. Nejedná-li se o akutní potřebu, pak se každopádně jedná o závazek vyplývající z evropské Směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU (EED), která ukládá státu povinnost renovovat ročně 3 % podlahové plochy ve vlastnictví a užívání ústředních státních institucí s cílem zvýšit jejich energetickou účinnost. Jak hodlá stát tyto cíle naplnit? Dnes se rýsuje několik cest. EED nabízí a podporuje jednu z nich: Energetické služby se zaručeným výsledkem (angl. zkratka EPC – Energy Performance Contracting).

Proč jsou energetické služby se zaručeným výsledkem vhodné řešení?

Při využití energetických sužeb se zaručeným výsledkem jsou realizovaná energeticky úsporná opatření „splácena“ z dosažených úspor, jejichž výši má zákazník dlouhodobě garantovánu ve smlouvě. Dalším důvodem je komplexní energetický management, který je nedílnou součástí služby a zárukou prokazatelnosti a dlouhodobosti úspor. Zákazník má jistotu návratnosti investice do modernizace díky službě, kterou už více než 20 let s úspěchem využívají stovky organizací v majetku krajů a měst, ale také státních příspěvkových organizací jako jsou např. Národní divadlo, Stavovské divadlo, Česká filharmonie, fakultní a psychiatrické nemocnice a které jsou dnes pevně zakotveny v novele zákona o hospodaření energií a mají podporu MPO.

Konference, jejímž pořadatelem je Asociace poskytovatelů energetických služeb, je příležitostí dozvědět se více o energetických službách se zárukou úspor, setkat se se zástupci institucí, které EPC již řadu let využívají, poradit se, v čem mohou být v konkrétním případě přínosem.

Komu je konference určena:
zástupcům ústředních státních institucí (OSS i SPO), krajským a městským zastupitelům, energetikům v organizacích zřizovaných městy či kraji a dalším.

Těšíme se na Vaši účast!

Energetické služby se zaručeným výsledkem:
Program
Download
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Generální partner:
ČEZ ESCO

Partner z finančního sektoru:
CSOB

Partneři konference:
Amper Saving Enviros
MVV Energie ENESA

Záštita
Ministerstvo životního prostředí ČR
MPO

Organizační zajištění:
BIDS

Mediální partneři:
MODERNI OBEC TZB - info
Energie 21 Energetika
Edumenu