B.I.D. services
kostkaEnergetické služby se zaručeným výsledkem: příležitost pro modernizaci energetické infrastruktury státní správy

Česká republika stojí před velkým úkolem. Přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetické účinnosti se zavázala snížit konečnou spotřebu energie do roku 2020 o 46 PJ. A stát má jít příkladem. Každoročně má za úkol renovovat 3% plochy budov ústřední státní správy. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je širší využití energetických služeb se zaručeným výsledkem v kombinaci s dotacemi poskytovanými z operačních programů, zejména OPŽP.

Kvůli stávající legislativě a rozpočtovým restrikcím to u organizačních složek státu (OSS) zatím není možné. OSS tak nemohou využít kombinaci dotace a energetických služeb se zaručeným výsledkem, která zajišťuje prokazatelné a efektivní využití vynaložených finančních prostředků do komplexní renovace či modernizace budov. Bariérám v uplatňování energetických služeb ve veřejném sektoru, zejména v organizačních složkách státu bude věnován první blok konference.

Státní příspěvkové organizace však energetické služby využít mohou a také využívají. Přinášejí jim totiž řadu výhod. Umožňují jim modernizovat energetické hospodářství a snižovat provozní náklady. Veškeré investice do energeticky úsporných opatření pak hradí z budoucích úspor energie, jejichž výši mají smluvně garantovánu od poskytovatele energetických služeb.

Nyní bude využití energetických služeb se zaručeným výsledkem dostupnější. OPPIK i OPŽP vnímají tyto služby zahrnující garanci za úspory a dlouhodobý energetický management, který je jejich nedílnou součástí, jako záruku budoucích úspor a zvýhodňují proto žadatale, kteří se pro ně rozhodnou. Navazují tak na požadavky evropské směrnice o energetické účinnosti, kde garance a prokazatelnost úspor hrají klíčovou roli.
  
Cílem této mezinárodní konference je diskutovat se zástupci nejenom domácí veřejné správy a evropských institucí o výhodách komplexní modernizace energetického hospodářství budov s využitím energetických služeb se zaručeným výsledkem, ke kterému se členské země zavázaly, ale i o legislativních překážkách a možných cestách k jejich odstranění.

Jazyk konference: ČJ - AJ, simultánní tlumočení

Energetické služby se zaručeným výsledkem: příležitost pro modernizaci energetické infrastruktury státní správy
Program
Download
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31