B.I.D. services
kostkaEnergetický management měst a obcí, Ostrava

Vážení přátelé,

energetické úspory, zlepšování kvality ovzduší či zvýšení podílu obnovitelných zdrojů jsou tolik diskutovaná témata dnešní doby! Jaký však mají dopad v praxi a jak se k těmto tématům konkrétně staví komunální sféra?

Podle některých odhadů je možné snížit výdaje za energie v městských budovách a dalších zařízeních spadajících do správy komunální sféry až o 40 %! Je s podivem, že se v době razatně rostoucích cen za energie již města dávno nezačala touto oblastí intenzivně zabývat!  Energeticky úsporná opatření mohou městským rozpočtům ušetřit nemalou část výdajů, tolik potřebných jinde...


Semináře projektu EMMO chtějí nabídnout zástupcům komunální sféry základní informace o možnostech energeticky úsporných opatření a využívání obnovitelných zdrojů energie. Důraz je kladen na plánování a koncepčnost energetické politiky měst. V  programu seminářů nechybí ani klíčová oblast financování - s důrazem na program OPŽP, který nabízí možnost získání dotací na většinu projektů z oblasti snižování energetické náročnosti, zlepšování kvality ovzduší a využívání OZE.


Těšíme se na setkání s Vámi na semináři v Ostravě, dne 10. září 2009 nebo na některém z dalších seminářů projektu EMMO!


Za realizační tým


Marcela Faktorová
manažer projektuPřednášející:

 •     Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje, Moravsko-slezský kraj, Ostrava
 •     Vladimír Baginský, Energetická Agentura Moravskoslezského kraje, Ostrava
 •     Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o., Praha
 •     Vladimíra Henelová, ENVIROS, s.r.o., Praha
 •     Petr Holec, ELTODO-CITELUM, s.r.o., Praha
 •     Vítězslav Grygar, eCentre, a.s., Praha
 •     Petr Laník, Komerční banka, a.s., Praha
 •     Petr Krzywoň, Třanovice služby, o.p.s.
 •     Ivo Slavotínek, Enesa, a.s., Praha
 •     Jan Sponar, Úřad městské části Brno – Nový Lískovec
 •     Jiří Svoboda, Master Therm CZ, Praha
Energetický management měst a obcí, Ostrava
Download
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31