B.I.D. services
kostkaEnergetický management měst a obcí, Zlín

Vážení přátelé,

energetické úspory, zlepšování kvality ovzduší či zvýšení podílu obnovitelných zdrojů jsou tolik diskutovaná témata dnešní doby! Jaký však mají dopad v praxi a jak se k těmto tématům konkrétně staví komunální sféra?

Podle některých odhadů je možné snížit výdaje za energii v městských budovách a dalších zařízeních spadajících do správy komunální sféry až o 40 %! Je s podivem, že se v době razatně rostoucích cen za energie již města dávno nezačala touto oblastí intenzivně zabývat! Energeticky úsporná opatření mohou městským rozpočtům ušetřit nemalou část výdajů, tolik potřebných jinde...


Semináře projektu EMMO chtějí nabídnout zástupcům komunální sféry základní informace o možnostech energeticky úsporných opatření a využívání obnovitelných zdrojů energie. Důraz je kladen na plánování a koncepčnost energetické politiky měst. V programu seminářů nechybí ani klíčová oblast financování - s důrazem na program OPŽP, který nabízí možnost získání dotací na většinu projektů z oblasti snižování energetické náročnosti, zlepšování kvality ovzduší a využívání OZE.


Těšíme se na setkání s Vámi na semináři ve Zlíně, dne 25. února 2010 nebo na některém z dalších seminářů projektu EMMO!


Za realizační tým


Marcela Faktorová
manažer projektu


Přednášející:

 • Milena Kovaříková, radní pro oblast zemědělství, životního prostředí a rozvoje venkova, Zlínský kraj
 • Miroslava Knotková, Energetická agentura Zlínského kraje
 • Lubor Alex, eCentre, a.s., Praha
 • Lubomír Čech, Státní fond životního prostředí ČR, krajské pracoviště Zlín
 • Vladimíra Henelová, ENVIROS, s.r.o., Praha
 • Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o., Praha
 • Petr Laník, Komerční banka, a.s.
 • Petr Holec, ELTODO-CITELUM, s.r.o., Praha
 • Miroslav Marada, Enesa, a.s., Praha
 • Jiří Svoboda, Master Therm CZ, Praha
 • Jaroslav Šerý, ředitel, Služby Města Brumov - Bylnice, o.p.s.
 • Miroslav Zmeškal, Státní fond životního prostředí ČR, krajské pracoviště Zlín
Energetický management měst a obcí, Zlín
Program
Download
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Partneři:
Komerční Banka Enviros
eCentre Eltodo Citelum
ENESA Master Therm CZ
OSRAM

Spolufinancováno:
OPŽP

Záštita hejtmana Zlínského kraje, MVDr. Stanislava Mišáka
Zlínský kraj Energetická agentura Zlínského kraje

Záštita:
Premier Jan Ficher SFŽP
Ministerstvo životního prostředí MPO
SMO ČR

Odborný partner:
TZB - info

Mediální partneři:
MODERNI OBEC energeticky.cz
Enviweb Parlamentní zpravodaj
Alternativni energie Businessinfo
EurActiv.cz - STARÉ NEPOUŽÍVAT!!!!!!