B.I.D. services
kostkaEnergetický management měst a obcí, seminář Brno

Vážení přátelé,

energetické úspory, zlepšování kvality ovzduší či zvýšení podílu obnovitelných zdrojů jsou tolik diskutovaná témata dnešní doby! Jaký však mají dopad v praxi a jak se k těmto tématům konkrétně staví komunální sféra?

Podle některých odhadů je možné snížit výdaje za energie v městských budovách a dalších zařízeních spadajících do správy komunální sféry až o 40 %! Je s podivem, že se v době razatně rostoucích cen za energie již města dávno nezačala touto oblastí intenzivně zabývat! Energeticky úsporná opatření mohou městským rozpočtům ušetřit nemalou část výdajů, tolik potřebných jinde...


Semináře projektu EMMO chtějí nabídnout zástupcům komunální sféry základní informace o možnostech energeticky úsporných opatření a využívání obnovitelných zdrojů energie. Důraz je kladen na plánování a koncepčnost energetické politiky měst. V programu seminářů nechybí ani klíčová oblast financování - s důrazem na program OPŽP, který nabízí možnost získání dotací na většinu projektů z oblasti snižování energetické náročnosti, zlepšování kvality ovzduší a využívání OZE.


Těšíme se na setkání s Vámi na semináři v Brně, dne 12.listopadu 2009 nebo na některém z dalších seminářů projektu EMMO!


Za realizační tým


Marcela Faktorová
manažer projektu


Přednášející:

 • Roman Onderka, primátor, Město Brno
 • Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o.
 • Jan Hanuš, Komerční banka, a.s. 
 • Vladimíra Henelová, ENVIROS, s.r.o., 
 • Petr Holec, ELTODO-CITELUM, s.r.o.,
 • Vítězslav Grygar, eCentre, a.s.,
 • Miroslav Marada, Enesa, a.s.
 • Ivo Slavotínek, Enesa, a.s., Praha
 • Jan Sponar, Úřad městské části Brno - Nový Lískovec
 • Jiří Svoboda, Master Therm CZ, Praha
 • Monika Špačková, Státního fondu životního prostředí ČR, Brno


Energetický management měst a obcí, seminář Brno
Program
Download
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Partneři:
Komerční Banka Enviros
ENESA Eltodo Citelum
eCentre Master Therm CZ
OSRAM

Záštitu semináři udělili:
Mesto Brno Premier Jan Ficher
SFŽP Ministerstvo životního prostředí
MPO SMO ČR

Spolufinancováno:
OPŽP

Odborný partner:
TZB - info

Mediální partner:
Moderní obec

Mediální partneři:
Zdravá města Alternativni energie
Enviweb BIOM
APPP energeticky.cz
Businessinfo Výstavba měst a obcí
STMOU Parlamentní zpravodaj

"Projekt byl realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 - část A - Program Efekt"
MPO Efekt