B.I.D. services
kostkaProgram


7.45 hod. Registrace účastníků

POZOR ZAČÁTEK SEMINÁŘE JIŽ V 8,30 hod.

8.30 hod. Zahájení semináře


Moderuje:

Ivo Slavotínek, předseda představenstva, Enesa, a.s.


8.35 hod.
Úvodní vystoupení : Energetická politika města Brna, zapojení do iniciativy Úmluva starostů a primátorů
Bc. Roman Onderka, primátor města Brna


8.50 hod.
Co Vám může přinést efektivní energetický management?
Zmapujte své energetické hospodářství / majetek / budovy - zjistěte kde jsou vaše největší ztráty a kde můžete nejvíce ušetřit. Získejte podklady pro plánování a vyhodnocování Vašich energeticky úsporných projektů i pro přípravu žádostí o jejich financování.
Ing. Vladimíra Henelová, ředitel Divize, ENVIROS, s.r.o., Praha


9.20 hod.
Využití metody EPC (Energy performance contracting) pro snížení energetické náročnosti budov
Ing. Miroslav Marada, obchodní ředitel, člen představenstva,  Enesa, a.s., Praha


9.40 hod. Diskuze


9.55 hod.
Tepelná čerpadla v praxi  - pozvánka k návštěvě konzultačního stánku
Ing. Jiří Svoboda, Master Therm CZ, s.r.o., Praha


10.00 hod. Přestávka na kávu


10.20 hod.
Veřejné osvětlení efektivně a úsporně – možnosti snížení nákladů na provoz veřejného osvětlení - modernizace, náhrada původních zdrojů za úsporné, regulace osvětlení.
Ing. Petr Holec, zástupce vedoucího Divize obchodních aktivit, ELTODO-CITELUM, s.r.o., Praha


10.40 hod.
Kolik můžete ušetřit výběrem nejvhodnějšího dodavatele energie?
Uspořádejte efektivní výběrové řízení –  vyberte nejvýhodnější nabídku a případně změňte svého dodavatele energií!
Vítězslav Grygar, předseda představenstva, eCentre, a.s., Ostrava


11.10 hod.
Financování energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů v komunální sféře
Ing. Jan Hanuš, vedoucí Municipalit a Programů veřejné podpory, EU POINT, Komerční banka, a.s., Praha


11.30. hod. Diskuze


11.45 hod. Společný oběd


12.30 hod.
Operační program Životní prostředí – možnosti jeho využití pro financování energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Nejčastější chyby při žádání o dotace, doporučení a rady jak postupovat pro podání bezchybné žádosti. 
Národní program Zelená úsporám – aktuální podmínky využití tohoto programu pro bytové domy ve vlastnictví měst a obcí  
Monika Špačková, vedoucí oddělení, Oddělení krajských pracovišť, Státní fond životního prostředí ČR, Brno


13.00 hod.
Program EFEKT, Program Panel, OPPI – program Ekoenergie - možnosti využití dalších  dotačních titulů pro energeticky úsporné projekty a využívání OZE 
Ing. Josef Pikálek, senior konzultant, Enviros, s.r.o., Praha


13.20 hod. Diskuze


13.40 hod. Přestávka na kávu


13.50 hod.
Obnovitelné zdroje pro města a obce - možnosti a podmínky využití jednotlivých obnovitelných zdrojů a jejich začlenění do energetického mixu vašeho města.
Ing. Jaroslav Jakubes, vedoucí projektů, energetický auditor, Enviros, s.r.o., Praha


14.30 hod.
Výjimečný projekt zavedení energetického managementu na panelovém sídlišti - komplexní regenerace panelových domů v Brně – Novém Lískovci, průběžné sledování spotřeby energií, dosažené úspory až 60 %!
Ing. Jan Sponar, investiční technik, Úřad městské části Brno – Nový Lískovec


14.50 hod.
Diskuze, závěr semináře.

Energetický management měst a obcí, seminář Brno
Program
Download
Sbornik
<<    06 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30