B.I.D. services
kostkaEnergetický management měst a obcí, seminář Ústí nad Labem


Vážení přátelé,

energetické úspory, zlepšování kvality ovzduší či zvýšení podílu obnovitelných zdrojů jsou tolik diskutovaná témata dnešní doby! Jaký však mají dopad v praxi a jak se k těmto tématům konkrétně staví komunální sféra?

Podle některých odhadů je možné snížit výdaje za energie v městských budovách a dalších zařízeních spadajících do správy komunální sféry až o 40 %! Je s podivem, že se v době razatně rostoucích cen za energie již města dávno nezačala touto oblastí intenzivně zabývat! Energeticky úsporná opatření mohou městským rozpočtům ušetřit nemalou část výdajů, tolik potřebných jinde...


Semináře projektu EMMO chtějí nabídnout zástupcům komunální sféry základní informace o možnostech energeticky úsporných opatření a využívání obnovitelných zdrojů energie. Důraz je kladen na plánování a koncepčnost energetické politiky měst. V programu seminářů nechybí ani klíčová oblast financování - s důrazem na program OPŽP, který nabízí možnost získání dotací na většinu projektů z oblasti snižování energetické náročnosti, zlepšování kvality ovzduší a využívání OZE.


Těšíme se na setkání s Vámi na semináři v Ústí nad Labem, dne 22. října 2009 nebo na některém z dalších seminářů projektu EMMO!


Za realizační tým


Marcela Faktorová
manažer projektu


Přednášející:

 • Jana Vaňhová, hejtmanka, Ústecký kraj
 • Ing. Jana Choutková, Státní fond životního prostředí, Ústí nad Labem
 • Mgr. Jan Hanuš, vedoucí Municipalit a Programů veřejné podpory, EU POINT, Komerční banka, a.s., Praha
 • Ing. Vladimíra Henelová, ředitel Divize, ENVIROS, s.r.o., Praha
 • Ing. Petr Holec, zástupce vedoucího Divize obchodních aktivit, ELTODO-CITELUM, s.r.o., Praha
 • Vítězslav Grygar, předseda představenstva, eCentre, a.s., Praha
 • Ing. Miroslav Marada, ředitel, Enesa, a.s., Praha
 • Ing. Jiří Svoboda, Master Therm CZ, Praha
 • Ing. Miroslav Šafařík, PORSENNA, o.p.s., Praha
 • Bc. Petr Mareš, energetik, Magistrát města Mostu
 • další přednášející v jednání

Energetický management měst a obcí, seminář Ústí nad Labem
Download
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31