B.I.D. services
kostkaEnergetika budoucnosti v evropském kontextu

Seminář bude zaměřen na nejaktuálnější dění v oblasti energetiky. Hlavním tématem je konflikt mezi dvěma pojetími dalšího rozvoje energetiky v ČR - klasickou "těžkou" energetikou založenou na velkých zdrojích - uhlí a atomu - a novými směry - zejména obnovitelnými zdroji energie a decentralizací. Jablkem sváru je nový Zákon o podporovaných zdrojích energie (aktuálně před druhým čtením v parlamentu) a s ním související Národní akční plán zavádění OZE, který byl již poslán do Bruselu. Mnozí odborníci tvrdí, že přijetí těchto dvou stěžejních dokumentů by zmrazilo na dlouhá léta rozvoj OZE u nás a velice ztížilo již tak složitou situaci celého oboru, který je jinde v Evropě i ve světě naopak výrazně podporován. Zajímavé je srovnání např. se sousedním Německem, které v OZE naopak vidí budoucí cestu k energetické soběstačnosti.

Seminář je zaměřen na poslance a senátory, odborníky v oboru energetiky, OZE a energetických koncepcí, na novináře a média. Vstup je zdarma, je však nutné se předtím registrovat

Seminář bude tlumočen do anglickéh a německého jazyka.  

 

Pořádá sdružení Asociací OZE


„Nový Zákon o podporovaných zdrojích je nutný. Všichni to víme - vědí to neziskovky, ví to ministerstvo, ví to Parlament a vědí to koneckonců i všichni energetici. Teď se ale "láme chleba" v tom JAK zákon má vypadat. Jeho podobu připravilo MPO a hned od počátku bylo zřejmé, že se do něj musí výrazně zasáhnout, aby fungoval jako stimulační prostředek pro rozvoj moderní energetiky a ne její "stopka" Každá z českých Asociací, které mají na srdci rozvoj Obnovitelných zdrojů energie připravila svou sérii prioritních změn. Pak jsme si sedli dohromady a vznikly z toho návrhy, které už nás druhým desetiletím 21.století dokáží "protáhnout". Pokud jde o fotovoltaiku tak naše hlavní priorita je, aby zákonná úprava nepracovala pro účely přiznání podpory s předem daným stropem instalací. Věnujeme se dále intenzivně podpoře ostrovních systémů a stojíme o to, aby v zákoně neexistovala pevná maximální částka Výkupních cen.„

Aleš Spáčil / předseda představenstva České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO)

 

„Chceme využít maximum našeho potenciálu obnovitelných zdrojů ne kvůli Evropské unii, ale protože sníží znečištění, dovoz paliv a zvýší naši energetickou bezpečnost. Místně dostupné obnovitelné zdroje také posilují svobodu jednotlivců a obcí ze závislosti na velkých energetických koncernech.  Podporuji proto pozměňovací návrhy asociací, které napravují mizerný vládní návrh zákona.“

Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

 

„Mix čisté energie z větrných elektráren, solárních panelů, biomasy nebo bioplynu může výhledově pokrýt až dvě třetiny domácí poptávky po elektřině.

Zelené zdroje jsou českou šancí, jak se zbavit závislosti na fosilních palivech nebo atomu. Příležitosti můžeme využít jen s pomocí dobře nastavené legislativy, která zajistí obnovitelným zdrojům stabilní růst a další rozmach moderních odvětví.

Martin Sedlák, energetický analytik Hnutí DUHA

 

„Nový zákon mohl pomoci k lepšímu začlenění obnovitelných zdrojů energie do energetické soustavy ČR. Mohl pomoci dalšímu rozumnému rozvoji OZE tím, že by usnadnil podmínky obchodování se zelenou elektřinou. Mohl, ale zřejmě nepomůže. Namísto toho je  spíše přehnanou reakcí na selhání při regulaci fotovoltaického boomu a vylévá s vaničkou i dítě. Vrší přes sebe nejrůznější byrokratické bariéry pro stavbu nových zdrojů a komplikuje podmínky jejich provozu do takové míry, že rozvoj tohoto oboru na nějakou dobu významně zpomalí. Schválením zákona v navržené podobě Česká republika promarní šanci udržet se na špici v jednom z nejrychleji rozvíjejících se technologických sektorů.„

Mgr. Pavel Doucha, AK Šikola a partneři, s.r.o.

 

„Neobnovitelné zdroje jsou pro energetiku pouze dočasným řešením a v horizontu několika generací se postupně vyčerpají. Navíc jejich využívání je daleko největší příčinou poškozování životního prostředí. Již dnes je proto nutné rozvíjet využívání obnovitelných zdrojů a připravovat se tak na budoucnost. K tomu je však potřebné vytvořit stabilní legislativní a ekonomické prostředí. Návrh nového zákona o podporovaných zdrojích je však krokem zpět a potřebnou stabilitu tak narušuje.„

Martin Kloz, Centrum pro výzkum energetického využití litosféry

Energetika budoucnosti v evropském kontextu
Program
Download
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31