B.I.D. services
kostkaProgram

5. ročník odborné konference

Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020


Místo konání: Zastupitelský sál, Magistrát hlavního města Prahy. Mariánské náměstí 2, Praha 1
Datum: 16. února 2016
Registrace: 8:30
Zahájení konference: 9:00
Předpokládaný konec: 15:00

Konferenci předsedá a diskuzi řídí: Ing. Drahomíra Vrbská, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Program konference:

Zahájení implementace programového období 2014-2020. Současný stav, plány a vyhlídky do budoucna. Monitorovací systém  MS 2014+.
Mgr. Kateřina Neveselá, ředitelka odboru, Odbor řízení a koordinace fondů EU, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Integrované strategické nástroje, strategie a spolupráce SMO ČR s řídícími orgány
Ing. Petr Kulhánek, místopředseda Svazu pro evropské záležitosti, Svaz měst a obcí a primátor statutárního města Karlovy Vary

IROP jako nástroj realizace integrovaného přístupu k územnímu rozvoji ČR
 - Cíle a strategie IROP (cíl , prioritní osy, příjemci...)
 - Základní východiska pro integrované nástroje
 - IROP a realiazce ITI, IPRÚ a CLLD ( ITI - integrované územní investice, IPRÚ-Integrované plány rozvoje území, CLLD -komunitně vedený místní rozvoj)
Mgr. František Kubeš, Oddělení urbánní politiky, Odbor regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


Systém kontrol a sankcí v novém období ESIF a komunitárních programech EU, vč. konkrétních zjištění
Ondřej Hartman, manažer oddělení poradenství pro veřejný sektor, Ernst & Young, s.r.o.

Principy úspěšného projektu
Ing. Markéta Bendová, PhD. externí konzultant

Čerpáním dotace povinnosti nekončí – co nastane, když budeme úspěšně žádat o dotaci? Povinná administrativa, agenda, archivace, udržitelnost projektu
PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. a, ředitel společnosti PTL, s.r.o.


Čerpat či nečerpat? Případ z obce, která se vzdala dotací
Bc. Jiří Vogel, starosta, obec Štíty

Aktuální vývoj přezkumu veřejných zakázek
JUDr. Robert Krč, Ph.D, odborný poradce - veřejné zakázky a PPP projekty

Evropské strukturální a investiční fondy a problematika veřejné podpory

Ing. Martin Krček, nezávislý poradce pro problematiku veřejné podporyZměna programu vyhrazena. 

Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020
Program
Download
Sbornik
<<    09 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30