B.I.D. services
kostkaEvropské strukturální a investiční fondy 2014-2020

Programové období 2014-2020 Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) je v poločase. Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur.
První výzvy měly více než rok zpoždění, zahájení čerpání komplikoval i nový monitorovací systém 2014+, nicméně projekty se rozběhly a o evropské peníze se i přes počáteční komplikace žádá.

Česká republika se ale potýká v oblasti dotací s vážnými problémy. Některé se přenesly z minulých let – předešlých programových období, některé nové problémy jsou ovlivněny změněnou hospodářskou i politickou situací jak na úrovni EU, tak na úrovni ČR. Na vině jsou zejména chyby při administraci programů a projektů, legislativní a byrokratická nepřehlednost pravidel pro implementaci programů a projektů, ne vždy plně komfortní používání monitorovacího systému MS 2014+ apod.

Čerpání dotačních prostředků v rámci nového programového období 2014 - 2020 se o více než rok zpozdilo, první výzvy byly vyhlášeny až ve druhé polovině roku 2015. Jisté je, že nebudou zdaleka tak bohaté jako dosud. Prostředky ESIF pro období 2014 – 2020 jsou více než o 2 mld. EUR (23,96 mld. EUR) nižší než byly v programovém období 2007 – 2013 (alokace činila 26,69 mld. EUR). Tento trend snižovaní objemu finančních prostředků bude pokračovat i pro programové období 2021+.
Není již na čase se připravovat na omezení přísunu peněz z EU?
Jak se mění operační programy pro další období? Budou jednodušší? Kdo má šanci se o evropské dotace nadále ucházet? Mění se zásadně podmínky? Zjednoduší se administrace? Jak se bránit nebezpečí vracení dotací? Jak se mění toky peněz a jaký to bude mít dopad na projekty? Jaké jsou jiné způsoby financování projektů? Jak připravit města, obce, školy, sféru vědy a výzkumu, podnikatelskou sféru na změnu struktury financování jejich rozvojových plánů? Dozvíte se na konferenci Evropské strukturální a investiční fondy. 


Za tým B.I.D. services, s. r. o.

Bc. Helena Sochrová
manažerka konference

Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020
Program
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Partneři konference:
Ernst&Young, s. r. o.

Mediální partneři:
MODERNI OBEC Euractiv
Energie 21