B.I.D. services
kostkaFinanční řízení pro municipality 2013
Bohatá obec = utopie? 

Města a obce se neustále potýkají s novými problémy v boji o vyrovnaný rozpočet. Úspěšné hospodaření s veřejnými financemi není již dnes možné bez dobré znalosti finančního řízení a zvládnutí potřebné legislativy, kterou jim vláda a parlament předkládají. Bohužel, v posledních letech je stále obtížnější se v neustále se měnících zákonech a předpisech orientovat, mnoho dobrých nápadů se pak neuskuteční již z důvodu nepřiměřené byrokracie. 

Města a obce mnohdy disponují rozsáhlým majetkem (finance, věci movité, věci nemovité a infrastruktura), avšak omezenými finančními možnostmi. Majetek je podmínkou samosprávy a nezbytným nástrojem k plnění úkolů obcí: k výkonu veřejné správy, k zajištění veřejných statků a k celkovému rozvoji. Spravovat tento majetek tak, aby nebyl pro obec jen neustálou finanční zátěží, je v našich podmínkách velice obtížné. 

Jak tedy s majetkem správně nakládat? Jaké jsou možnosti zhodnocování finančních prostředků? Kdy využít dluhopisy, jak optimalizovat dluhy? Kdy je lepší se závazků k majetku zbavit a jak lépe spolupracovat s privátním sektorem?  Konference přinese rovněž praktické příklady účelného nakládání s majetkem a zhodnocování finančních prostředků měst a obcí. 

Konference Finanční řízení pro municipality 2013 bude zaměřena na:
 • základy finančního řízení municipalit, zdroje příjmů a nové mandatorní výdaje, zásady finančních operací, finanční audity
 • kontroly hospodaření měst a obcí, zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků
 • přezkoumání hospodaření ÚSC z pohledu Ministerstva financí, rozpočtová opatření obcí
 • řízení investičních projektů, projektové financování
 • vypisování výběrových řízení na služby – proč obce často selhávají? 
 • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
 • nákup služeb a PPP, koncesní spolupráce
 • zhodnocování finančních prostředků
 • efektivní správa a optimalizace movitého a nemovitého majetku
 • financování pomocí dluhopisů
 • optimalizace dluhů a dluhové služby
 • státní rozpočet a jeho dopad pro municipality
A další témata spojená s problematikou hospodaření měst a obcí.


Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti B.I.D. services,


Libuše Kameníčková 

manažer konference

Finanční řízení pro municipality 2013
Program
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31