B.I.D. services
kostkaFinancování vodárenské infrastruktury

Rok 2010 měl být v českém vodárenství přelomový – do konce roku má být naplněna známá směrnice EU č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, podle které má být veškerá odpadní voda ze sídel nad 2 000 EO řádně čištěna. Je zřejmé, že tento závazek nebude splněn, není však jasné, zdali se něco stane, protože nejinak na tom jsou i ostatní země EU, a ani tam se nic neděje… Z tohoto hlediska bude zajímavé pozorovat, jaká bude reakce Bruselu na naše „neplnění“.

Jako každý rok, na konferenci budou podrobně prodiskutována témata, která aktuálně hýbou českým vodárenským sektorem:

  • Pravidla financování investic z fondů EU – tzv. „Podmínky přijatelnosti“ a jejich vliv na vodárenské společnosti
  • Ústřední ČOV Praha – bude oddělena od kanalizace a provozována pod novou smlouvou?
  • Finanční model z dílny MŽP povinný i pro smíšené společnosti, které chtějí dotace
  • Regulace vodárenského sektoru prostřednictvím dotací OPŽP
  • Nové provozní smlouvy podle koncesního zákona – první zkušenosti
  • Bankovní úvěry ve vodárenství – jak zajistit úspěšné výběrové řízení?
  • Je výše investičních nákladů realistická nebo se staví zbytečně?
  • Výkonové ukazatele a provozní benchmarking – kdy budeme mít možnost objektivního srovnání?


Přijďte diskutovat o těchto otázkách na každoroční konferenci o financování vodárenské infrastruktury.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Financování vodárenské infrastruktury
Program
Download
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Partner konference:
Mott MacDonald
Komerční Banka

Mediální partneři:
Vodní hospodářství TZB - info
Businessinfo EurActiv.cz - STARÉ NEPOUŽÍVAT!!!!!!
Projekt