B.I.D. services
kostkaFinancování vodárenské infrastruktury 2019

Tradiční konference Financování vodárenské infrastruktury dlouhodobě figuruje mezi význačnými akcemi, na kterých se setkávají vlastníci a provozovatelé vodovodů a kanalizací v ČR. 

České vodárenství se během uplynulého roku opět proměnilo. Je to důkaz toho, že se jedná o „živý“ obor, na jehož změny má vliv řada faktorů. Snaha o proměnu českého vodárenství, resp. modelu jeho provozování, stále probíhá. V jeho rámci i trend remunicipalizace čili vypovězení smluv se soukromými provozovateli nebo vykoupení jejich podílů a převod služeb zpět pod přímou veřejnou kontrolu.

V prvním kvartálu roku 2019 bude zveřejňovat Ministerstvo zemědělství opět výsledky benchmarkingu vodárenských společností. Ukáže tento dokument, že provozování městy vlastněných vodáren je výhodnější a udržitelnější? Neustálá diskuze se vede také kolem regulace. Je vodárenství v ČR přeregulované a bude vytvářen tlak na vznik tzv. „superegulátora“?

Generování dostatečných finančních prostředků na investice do obnovy VH infrastruktury s sebou samozřejmě přináší tlak na snižování nákladů. To vše ale při zachování či ještě lépe zvyšování efektivity provozování. Začínají se prosazovat nové technologie, především Smart Metering, které přináší vodárenským společnostem možnost lepšího sběru, nakládání a vyhodnocování získaných dat.

Jaké otázky bude řešit české vodárenství v roce 2019? Odpovědi na nejen výše položené otázky přinese konference Financování vodárenské infrastruktury.

Na posledním ročník konference v únoru 2018 se sešlo přes 100 účastníků.

Složení účastníků konference:

  • management vodárenských společností (provozní a techničtí ředitelé)
  • zástupci měst a obcí (starostové, místostarostové, předsedové vodárenských spolků)
  • zástupci státních úřadů a ministerstev (SFŽP, MŽP, MF, ÚOHS, krajské úřady)
  • zástupci konzultační společnosti
  • zástupci právní kanceláře
  • zástupci oborových periodik a serverů

Na setkání s Vámi se těší Gabriela Ročková a tým společnosti B.I.D. services, s.r.o.

 

Financování vodárenské infrastruktury 2019
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31