B.I.D. services
kostkaInovační infrastruktura v České republice

Výzkum, vývoj a inovace jsou nedílnou součástí rozvoje každé společnosti a patří mezi nejvýznamnější činitele udržitelného rozvoje, ekonomické konkurenceschopnosti a sociální soudržnosti státu. Podpora činností spojených s výzkumem a vývojem je potřebná jak z hlediska rozvoje lidského potenciálu, tak i z hlediska kapitálových zdrojů. Nezbytnou součástí podpory  a rozvoje výzkumu, vývoje a inovací je spolupráce veřejné a soukromé sféry, možnost rozvoje odborníků ve výzkumných institucích, zajištění vhodných podmínek pro realizaci inovujících myšlenek a zlepšení informovanosti v oblasti výzkumu a vývoje v České republice. 

Program konference bude rozdělen do čtyř hlavních sekcí. První sekce se zaměří na podporu výzkumu, vývoje a inovací v České republice, uvede nové trendy a možnosti financování VaVaI a podá ucelený pohled na podporu inovační infrastruktury u nás. Druhá sekce se bude zabývat inspirativními modely a nástroji podpory inovací, které jsou užívány v zahraničí. V programu bude rovněž zařazená část, která představí případné cesty ke zlepšení aktuálního stavu očima odborníků z různých odvětví vědecké sféry. Současně konference poukáže na možnosti kooperace mezi veřejným a soukromým sektorem, bude diskutovat funkční nástroje pro tuto spolupráci a bude prezentovat vhodná prostředí pro vznik a rozvoj inovačního podnikání. Součástí konference bude panelová diskuse a posterová sekce.

Cílem konference bude nabídnout souhrn možností v podpoře inovační infrastruktury v České republice, přehled aktuálních trendů financování inovací a možnosti posílení spolupráce veřejného 
a soukromého sektoru.


Na setkání s Vámi se těší

Dita Hladíková
manažerka konference

Inovační infrastruktura v České republice
Program
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Partneři konference:
Erste Corporate Banking
Nupharo

Záštitu nad konferencí převzal Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR
MPO

Záštitu nad konferencí převzal Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
Urad vlady

Záštitu nad konferencí převzala Technologická agentura ČR
TAČR

Záštitu nad konferencí převzala Asociace inovačního podnikání ČR
Asociace inovačního podnikání ČR

Záštitu nad konferencí převzalo Velvyslanectví Finska v Praze
Velvyslanectvi Finska

Mediální partneři konference:
Informační portál Libereckého kraje pro inovace Edumenu
Ceska informacni agentura, s.r.o.