B.I.D. services
kostkaProgram

I. část programu    Zahájení
(13:00-13:10)

II. část programu    Program GIS a Operační program Životní prostředí v České republice
(13:10-14:10)

Legislativní a politický rámec, základní principy, popis “ozeleňovacích akcí” – podporovaných oblastí, forem a podmínek podpor v jednotlivých oblastech, nastavení výše podpor, odhad potenciálu jednotlivých opatření a jejich příspěvku k “ozelenění”, další přínosy GIS, vyhodnocení předchozích výzev Operačního programu Životní prostředí.

“Program Zelená úsporám v České republice”

Aleš KUTÁK, náměstek ministra a ředitel sekce ochrany klimatu a ovzduší, Ministerstvo životního prostředí

“Operační program Životní prostředí v České republice”

Rut BÍZKOVÁ, náměstkyně ministra a ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí

Přestávka na kávu
(14:10-14:30

Slovo představitelů vlád k účastníkům sympozia Japonska a České republiky
(14:30-15:00)

III. část programu    Pokročilé japonské environmentální technologie a technologie na snižování emisí

1)    Energetická účinnost budov & technologie ke snížení konečné spotřeby elektřiny
(15:00-16:20)

Představení příkladů z japonských podniků v oblasti snížení konečné spotřeby elektřiny a snížení energetické náročnosti budov (obytných a komerčních) např. zlepšením klimatizačních systémů, využitím efektivnějších svítidel, zavedení chladicích zařízení a tepelných čerpadel na bázi CO2 a dalších zařízení pro ekologický ohřev vody a ke zlepšení klimatizace, energetické poradenství ESCO, technologie palivových článků.

“Energetická účinnost budov a technologie na snižování konečné spotřeby elektřiny ~Příklady využití tepelných čerpadel a energetického poradenství ESCO v podnicích”

Mr. Hiroyuki INO,  Executive Vice President, Tokyo Electric Power Company

“Ekologické výrobky firmy Toshiba (včetně palivových článků)”

Mr. Osamu MAEKAWA, Chief Technology Executive, Power Systems Company, TOSHIBA

“Green Gateway Initiative”

Mr. Seiki SAKUME, Mitsubishi Electric Europe B.V. Corporate Office President & CEO, Mitsubishi Electric Corporation

2)    Zvýšení energetické účinnosti a snížení emisí v sektoru výroby elektrické energie
(16:30-17:00)

Úsilí ve snižování emisí z výroby elektrické energie nabývá v Japonsku na významu. V tomto ohledu jsou nejvýznamnější snahy o zvýšení účinnosti technologie uhelných elektráren. Prezentace se bude věnovat japonské zkušenosti v této oblasti a rovněž možnostmi do budoucna. Následovat bude prezentace, která představí stav výzkumu a vývoje a demonstrační projekty v oblasti inteligentních rozvodných sítí.

“Snižování emisí udržením nebo zlepšením energetické účinnosti uhelných elektráren”

Mr. Masayoshi KITAMURA, Executive Vice President, J-POWER

“Výzkum a vývoj inteligentní rozvodných sítí v NEDO”

Mr. Kazuaki KOIZAWA, Executive Director, NEDO

3)     Technologie pro úspory emisí v dodavatelském a výrobním průmyslu
(17:00-17:40)

Zavádění energeticky úsporných opatření v průmyslu a dodavatelském sektoru s využitím technologií jako jsou a) systémy využití odpadního tepla, b) technologie fermentace výpalků, c) vysoce  účinné technologie čištění odpadních vod, d) optimalizace využití energie v průmyslu “technikou dvojného bodu”, e) výroba elektrické energie s nízkou produkcí odpadního tepla, f) zvýšení účinnosti v rafinériích a při výrobě hnojiv, g) diagnostika existujících prostředků pro energetické úspory ve všech oblastech, kde mohou být účinně využity technologie pro využití odpadního tepla.

“Návrh na energetické úspory v lihovarnickém a pivovarnickém průmyslu ~ Systém využití odpadního tepla, technologie fermentace výpalků, vysoce účinné technologie čištění odpadních vod ~”

Mr. Sei TANGE, Managing Director and CTO, JGC Corporation

“Optimalizace využití energie v průmyslu a zvyšování účinnosti”

Mr. Takeo KAWASE, Executive Officer, Technology & Engineering, Chiyoda Corporation

4)    Solární energie a zkušenosti se systémem větrných elektráren
(17:40-18:10)

Prezentace staví na bohaté zkušenosti, expertních znalostech a konstrukčních schopnostech společnosti ve vývoji termosolárních a fotovoltaických projektů, zabývá se analýzou hodnotového řetězce zhora i sdola, včetně využití surovin pro výrobu fotovoltaických článků, modulů a systémů a partnerstvími při vývoji a výrobě integrovaných fotovoltaických systémů. Prezentace se bude rovněž věnovat zkušenostem s využitím energie větru v Japonsku.

“Obnovitelné zdroje energie – japonské technologie pro průmysl fotovoltaiky a větrných elektráren ~efektivní využití zdrojů a energie ~”

Mr. Hiroaki MIZOBUCHI, Corporate Officer, Sumitomo Corporation

Japonsko - česká komplexní spolupráce v oblasti energetiky a životního prostředí
Program
Download
Sbornik
<<    06 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30