B.I.D. services
kostkaKomunální odpad po roce 2030

Připravovaná nová odpadová legislativa v posledních letech notně rozvířila zaběhnuté vody v hospodaření s odpady: tahanice ohledně budoucího zpracování odpadu, konec skládkování ve velkém, téměř neexistující systém recyklace plastů a v neposlední řadě globální problém, co se vším tím odpadem budeme dělat?

Česká města a obce stále hledají nové možnosti, jak se s komunálním odpadem ve svých městech vypořádat, a to ideálně bez významného ekonomického dopadu na občany. Přitom kritických míst v nově nastaveném systému je několik: třídění odpadu, recyklace a její limity, cena poplatku za skládkování, míra a vhodnost spalování odpadu a jeho energetické využití, komunikace s občany a jejich motivace ke spolupráci v nastaveném systému.  V neposlední řadě se v oblasti odpadového hospodářství nabízí řada chytrých technologií, které mohou pomoci zejména v oblasti optimalizace svozu a fakturace komunálního odpadu

Přijďte se dozvědět aktuální informace o stavu nakládání s odpady v ČR, přijďte diskutovat s našimi přednášejícími.

Konference je zorganizována klasickou formou i formou živého přenosu ONLINE pro ty, kteří se nemohou zúčastnit fyzicky.

Na setkání s Vámi se těší Gabriela Ročková
a tým společnosti B.I.D. services, s.r.o.


Na konferenci navazuje následující den seminář Management odpadů v českých městech 16.9.2020.
Využijte ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK OBOU AKCÍ, tj. konference Komunální odpad po roce 2030 (15.9.2020) a seminář Management odpadů v českých městech (16.9.2020) a získejte navíc přístup zdarma k záznamu webináře Aktuální situace v projednávání odpadových zákonů.


Témata konference:

 • Dopady nové legislativy na odpadové hospodářství
 • Recyklace jako technologický proces se svými limity a otazníky
 • Motivační systémy pro odpadové hospodářství v obcích
 • Zkušenosti měst a obcí s provozováním odpadového hospodářství
 • Optimalizace svozu a třídění odpadu
 • Inovace a moderní technologie v odpadovém hospodářství
 • Odpady jako zdroj - energetické využití odpadů

Konference je určena:

 • starostům a radním s kompetencí OH
 • vedoucím odborů investičních, životního prostředí a odpadového hospodářství 
 • politické reprezentaci (poslancům, senátorům)
 • zástupcům ministerstva životního prostředí
 • svazům a zájmovým organizacím
 • soukromým investorům
 • konzultačním a poradenským společnostem
 • firmám dodávající technologie na zpracování odpadu
 • bankám a finančním institucím


Z  minulých ročníků této konference:
2018 - Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
2018 - Komunální odpad 2024+, cesta k oběhovému hospodářství


      

     

Komunální odpad po roce 2030
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31