B.I.D. services
kostkaKvalita ovzduší v ČR

Znečišťování ovzduší jde ruku v ruce s rozvojem civilizace. Za posledních 50 let se situace výrazně zhoršila. Do 90. let minulého století patřily některé regiony v České republice svými emisemi k nejhorším na světě. Díky technologiím na snížení emisí (zejména z velkých elektráren) došlo k výraznému zlepšení tohoto stavu. Ovšem rozvoj průmyslu a nárůst dopravy po roce 2000 způsobily, že se opět kvalita ovzduší začala zhoršovat.
Znečištění ovzduší je způsobeno trvalým poškozováním životního prostředí a v České republice představuje dlouhodobý problém. Mezi hlavní problémy kvality ovzduší u nás patří zejména znečištění ovzduší prašnými částicemi a přízemním ozonem. S těmito problémy se však potýká téměř celá Evropa. Dnes je překročením hygienických limitů PM10 a benzoapyrenu, vystavena většina populace České republiky.

Konference se zaměřuje na současnou problematiku ovzduší na našem území, ale neopomene ani její historický vývoj. Poukáže na problémy, na které ochrana ovzduší naráží - doprava, energetika, lokální topeniště, vnitřní prostředí budov, lidské zdraví, či nová legislativa. O problémech, které zde máme se nebude pouze přednášet, ale povede se diskuze s odborníky, kteří vysvětlí jak tyto problémy řešit.

Základním tématem diskuse bude přístup statní správy při uplatňování zákonů, podání žaloby kvůli programu ochrany ovzduší, antifosilní zákon, efektivita kotlíkových dotací a možnosti snížení emisí z dopravy.na setkání se těší

Radek Adámek 

manažer konferenceKvalita ovzduší v ČR
Program
Download
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pod záštitou:
Hospodářská komora ČR 25 let

Partneři konference
Euractiv

Mediální partneři:
TZB - info Ekolist
MODERNI OBEC Edumenu
Enviweb Energie 21