B.I.D. services
kostkaNakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Nové cíle EU v oblasti oběhového hospodářství a s tím související příprava nové odpadové legislativy v ČR zásadním způsobem změní systém hospodaření s odpady v ČR. Největší výzvou ČR v oblasti odpadů je vysoká míra skládkování. Nová legislativa počítá od roku 2024 se zákazem skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu, recyklovatelných, využitelných a spalitelných odpadů.  Jak nová pravidla změní systém hospodaření s odpady. Přikloníme se více ke spalování odpadu a jeho energetického využití či bude největší důraz kladen na recyklaci se všemi svými současnými limity a otazníky?  A jaké dopady budou mít nová pravidla na hospodaření obcí či platby občanů? 


Česká města a obce aktuálně hledají nové možnosti, jak se s komunálním odpadem ve svých městech vypořádat a to ideálně bez významného ekonomického dopadu na občany. Přitom kritických míst v nově nastaveném systému je několik: třídění odpadu, recyklace a její limity, cena poplatku za skládkování, míra a vhodnost spalování odpadu a jeho energetického využití, komunikace s občany a jejich motivace ke spolupráci v nastaveném systému.  V neposlední řadě se v oblasti odpadového hospodářství nabízí řada chytrých technologií, které mohou pomoci zejména v oblasti optimalizace svozu a fakturace komunálního odpadu. 


Jak na odpad ve městech? Co města a obce čeká a jak se s chystanými změnami vypořádat? 


Přijďte na konferenci Nakládání s komunálním odpadem 2024 nalézt optimiální řešení po města a obce.  

Na setkání s Vámi se těší Gabriela Ročková
a tým společnosti B.I.D. services, s.r.o.
Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
Program
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31