B.I.D. services
kostkaNegaWatt, konference o úsporách energie

Motto: Každý watt uspořené energie je nejméně stejně cenný jako watt energie vyrobené

Dohoda o partnerství mezi EU a ČR pro programové období 2014 - 2020: „ČR vykazuje velmi vysokou energetickou náročnost ve srovnání s ostatními členskými státy EU. K hlavním příčinám vysoké energetické náročnosti patří vedle energetické náročnosti budov především nevýrazný pokrok v energeticky úsporných technologiích a vysoký podíl spotřeby energií v průmyslu. V roce 2009 byla spotřeba energie v ČR okolo 515 l ropy/1000 eur, což je téměř dvojnásobek průměru EU a po Rumunsku, Estonsku a Bulharsku je to nejvíce v EU. V oblasti energetických úspor existuje velký potenciál, a to především u domácností (30,5 %), v průmyslu (24,5 %) a dopravě (23,3 %). Je nutné se zaměřit na systematická, celoplošná opatření ke zvýšení energetické efektivity a využívání obnovitelných zdrojů energie za účelem zvýšení jak konkurenceschopnosti ekonomiky, tak energetické bezpečnosti. Efektivní využívání energie musí být horizontálním principem, který prostupuje budování veškeré infrastruktury z evropských fondů. Pro zvýšení energetické bezpečnosti a využití inovačního potenciálu českého průmyslu (např. v oborech jako turbíny a čerpadla, využití biomasy nebo větrné turbíny) je třeba vytvořit stabilní investiční podporu pro obnovitelné zdroje. Přechod na nízkouhlíkové hospodářství má rovněž silnou vazbu na rozvoj energetické infrastruktury – viz problémová oblast Infrastruktura.“ 

Hlavní témata konference:

Energetické úspory jako ekvivalent výroby energie

Úspory energie - samostatný průmyslový sektor?

Dají se energetické úspory exportovat? Know-how v ČR je na vysoké úrovni

Vliv státních opatření (např. program Zelená úsporám) na chování obyvatelstva, rozvoj úsporných aktivit

Energetické a teplárenské firmy mají v sektoru úspor nejlepší pozici

Budoucnost energeticky úsporných řešení a potenciál úspor v ČR

NegaWatt, konference o úsporách energie
Program
Download
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31