B.I.D. services
kostkaNová zelená úsporám - 1. výzva

Program Zelená úsporám sice končí, ale ministr životního prostředí Tomáš Chalupa představil další dotační program Nová zelená úsporám. Z toho budou podporovány jak soukromé domy, tak veřejné budovy. Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.), a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Opatření budou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Bude se podporovat i příprava projektové dokumentace.

Program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách:
Hladina 1 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % - podpora 25 % z uznatelných nákladů
Hladina 2 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % - podpora 35 % z uznatelných nákladů
Hladina 3 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % - podpora 50 % z uznatelných nákladů

Podmínky programu Nová zelená úsporám budou vyhlášeny na začátku příštího roku, pokud bude připravena národní legislativa, čekáme na prováděcí vyhlášku k zákonu 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která stanoví požadavky na energetickou náročnost budov.
Pravděpodobně bude v březnu vypsána první výzva s předpokládanou alokací 1,4 miliardy korun. Příjem žádostí o dotace pro vlastníky rodinných domů bude zahájen v srpnu 2013.V roce 2014 očekáváme, že bude vyhlášena výzva pro veřejné budovy.
Jaké jsou zásadní změny oproti původnímu dotačnímu programu Zelená úsporám? Zjednoduší se administrativa? Pro koho je program určený a co musí žadatel splňovat, aby mohl z programu Nová zelená úsporám čerpat?

Seminář je Českou komorou architektů ohodnocen dvěma body do programu celoživotního vzdělávání. Potvrzení o účasti obdrží členové ČKA u prezence.

Na setkání s Vámi se těší za společnost B.I.D. services

Helena Sochrová
manažer konference

Nová zelená úsporám - 1. výzva
Download
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31