B.I.D. services
kostkaNovela stavebního zákona a vyvlastňovacích předpisů

      Prezident republiky stvrdil svým podpisem vládní novelu stavebního zákona. Tato rozsáhlá novela je největší novelou stavebního zákona od jeho přijetí v roce 2006. Obsahuje 231 novelizačních bodů samotného stavebního zákona, jakož i změny dalších navazujících a souvisejících právních předpisů. Návrh novely stavebního zákona na jedné straně mění některé základní instituty stavebního práva, na druhou stranu reaguje zejména na aplikační a interpretační nejasnosti stávajícího znění stavebního zákona a upřesňuje současnou právní úpravu. Viditelnou snahou novelizace je také zjednodušit a zracionalizovat některé postupy, zejména v oblasti územního plánování. 
      Další významnou novelizaci představuje návrh změny zákona o vyvlastnění, který v sobě zahrnuje i změnu zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Tato novelizace souvisí s novelou stavebního zákona a na tuto novelu v některých částech i navazuje. Návrh reaguje na problémy při používání obou zákonů. Novela by měla také v praxi odstranit těžko splnitelné povinnosti vyvlastnitele a tím i zjednodušit, zlevnit a zrychlit vyvlastňovací řízení, případně motivovat vyvlastňované k využití dohody jako ekonomicky výhodnějšího způsobu omezení či odnětí vlastnického práva k nemovitostem. Reaguje i na potřebu zpřesnění právní úpravy a její vyjasnění, a to zejména ve vztahu k určení náhrad za vyvlastnění.
Zajímá Vás, jaké budou dopady zásadně novelizované právní úpravy stavebního zákona a vyvlastňovacích předpisů účinných dle předpokladu od 1. 1. 2013? 

Přijďte a načerpejte nové poznatky od odborníků a tvůrců novelizace zákona!

Těšíme se na setkání s Vámi, za tým společnosti B.I.D. services

Soňa Miňovská

manažer konference

sminovska@bids.cz

Mobil:775 28 26 40

Novela stavebního zákona a vyvlastňovacích předpisů
Program
Download
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31