B.I.D. services
kostkaNový občanský zákoník v agendě měst a krajů

Od 1. ledna 2014 nabyde účinnosti nový Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), který nahradí stávající mnohokrát novelizovaný občanský zákoník z roku 1964. Rozsahem změn a dopadem do každodenního života se jedná o jeden z největších legislativních počinů v historii České republiky. Jedná se přitom o změnu zásadní, od změny struktury celého kodexu, používaného pojmosloví po nový přístup k některým stávajícím institutům civilního práva. Samotný rozsah nového civilního kodexu čítající přes 3000 paragrafů ukazuje, že tento právní předpis bude vyžadovat velkou pozornost a úsilí o jeho pochopení, zejména těch, kteří ho budou ve své práci aktivně používat. V neposlední řadě je třeba připomenout skutečnost, že v souvislosti s novým Občanským zákoníkem jsou a ještě budou vydávány desítky dalších nových zákonů či novel stávajících právních předpisů. 

V agendě územních samospráv se oblast občanského práva objevuje především v oblasti samostatné působnosti. Občanský zákoník však má své místo i při řešení úkolů v rámci přenesené působnosti obcí, měst a krajů. 

Cílem dvoudenní konference “Nový občanský zákoník v agendě měst a krajů” je představit základní logiku a strukturu nového Občanského zákoníku, jakož i vazby na další právní předpisy, ve kterých vyvolává nebo bude vyvolávat změny, případně s novým občanským zákoníkem souvisejí či na něj navazují. Dalším cílem konference je seznámit účastníky v základním ohledu s hlavními oblastmi nového Občanského zákoníku, se kterými se územní samosprávy každodenně ve své praxi setkávají od úpravy právního postavení osob, zastoupení, věcí v právním smyslu, právních skutečností, věcných práv, závazků ze smluv i z deliktů. Není však ambicí a ani být v daném čase pro konferenci nemůže představit tuto novou právní normu v podrobnostech. Účastník konference by ale měl po jejím absolvování získat základní orientaci v novém Občanském zákoníku, jakož i v podstatných změnách v oblastech civilního práva, které se nejčastěji objevují v agendě územních samospráv.

Zajímá Vás, jaké budou změny a dopady nového Občanského zákoníku účinných od 1. 1. 2014 ve Vaší pracovní agendě na obci, městě či kraji? 
Přijďte a načerpejte nové poznatky od zkušených odborníků na oblast civilního práva, a to i odděleně pro první (Základy a “nezávazková” část Občanského zákoníku) či druhý den konference (Závazky v novém Občanském zákoníku).

Těšíme se na setkání s Vámi, za tým společnosti B.I.D. services,

Soňa Miňovská, manažer konference

Mail: sminovska@bids.cz

Telefon: 222 781 017

Mobil:775 28 26 40

Nový občanský zákoník v agendě měst a krajů
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31