B.I.D. services
kostkaObchodování s energií v ČR 2019

Konference o trendech a novinkách na energetických trzích. Letošní 8. ročník konference slavnostně zahájí René Neděla náměstek ministryně z Ministerstva průmyslu a obchodu. Letos se zaměříme na následující témata: 

  • novela zákona o POZE: pravidla překompenzace, aukční mechanismus na podporu POZE, akumulace
  • novela energetického zákona
  • rozvoj elektromobility a její dopady na energetický trh 
  • vývoj cen energií a prognozy dalšího vývoje
  • aktuální trendy na energetických trzích

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI VOLNÉ VSTUPY NA KONFERENCI

Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 6. 5. 2019 00:00:00 hod. do 10. 5. 2019 12:00:00 hod. na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně on-line. Pořadatelem soutěže je organizátor konference B.I.D. services s.r.o

Účast v soutěži
Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jednou. Soutěží vždy jeden účastník z jedné e-mailové adresy (firemní či soukromé), nelze akceptovat více e-mailových adres od jednoho účastníka.  Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, který byl vylosován dříve.

Bonus soutěže nelze uplatnit zpětně na již provedenou registraci

Podmínkou získání výhry je souhlas s uveřejněním jména (stačí křestní) či organizace pro závěrečné vyhlášení výsledků soutěže 

Určení výherců

Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem: 
Po ukončení soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich platných soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání řádně zaregistrovali a současně zodpověděli položenou soutěžní otázku, vylosováno celkem 6 soutěžících, a to 3 účastníci z rozeslaného newslleteru společnosti B.I.D services s.r.o. a 3 soutěžící z rozeslané pozvánky na konferenci. Tito se tak při splnění všech podmínek stanovených v těchto pravidlech stanou výherci v soutěži. 
Soutěž má 6 výherců. Stanovení výherců bude provedeno dle těchto pravidel organizátorem soutěže, a to v den ukončení soutěže. O výsledcích budou výherci vyrozumění e-mailem na adresu uvedenou při registraci do soutěže.

Obchodování s energií v ČR 2019
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31