B.I.D. services
kostkaOff-Grid v ČR 2013

Aktuální vývoj cen el. energie, resp. jejich jednotlivých složek, dává tušit, že s postupem času se enegrie z obnovitelných zdrojů stane konkurenceschopnou. Některé studie uvádí, že se tomu má stát již do roku 2020. Vzhledem k velkému boomu, který v posledních několika letech zažívají obnovitelné zdroje, se technologie pro ostrovní systémy stanou dostupnou alternativou ke klasickému připojení do el. soustavy. Masivní poptávka a trvalé snižování nákladů vede k tomu, že fotovoltaika patří k nejprogresivnějším technologiím této doby. Ostatní obnovitelné zdroje jsou za fotovoltaikou v těsném závěsu. Každým měsícem se technologie používané u OZE zdokonalují a zvyšuje se jejich efektivnost. 

Otázka není jestli, ale kdy začnou koneční spotřebitelé elektrické energie využívat OZE jako standardní zdroj namísto dosavadních konvenčních zdrojů. Snižování energetické náročnosti a spotřeby el. energie podporuje nejen EU, ale také Česká republika ve svém akčním plánu. Otázkou však zůstává, proč tzv. ostrovní režimy byly novým zákonem z podpory vyřazeny a ostrovním systémům jako takovým jsou kladeny další překážky.

Mezi ostrovní systémy lze zařadit klasické Off-Grid, kdy je systém zcela nezávislý na rozvodné síti nebo Grid-On, kdy je systém připojen do sítě, ale jeho primárním účelem je zvýšení energetické nezávislosti provozovatele. Zatím co druhý jmenovaný případ Grid-On stojí nyní zcela mimo jakoukoliv zákonnou podporu, v případě Off-Grid stačí provést energetický audit, vytipovat možnosti úspor, navrhnout řešení ostrovního režimu a odpojit se od distributora el. energie.

Ostrovní systémy mají budoucnost, a to nejen v místech, kde se nelze připojit do sítě. V České republice existuje celá řada projektů, kde je spotřebitel zcela odpojen od sítě a funguje pouze se svými vlastními zdroji.

Seminář Off-Grid 2013 se pokusí nastínit vývoj tohoto odvětví v několika příštích letech, ukáže možnosti současných technologií a seznámí účastníky s případovými studiemi ostrovních režimů použitých v domácnostech i průmyslových areálech. Off-Grid má budoucnost!

Na Vaši účast se těší

Michal Pop a Vojtěch Zelenka

Off-Grid v ČR 2013
Program
Download
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31