B.I.D. services
kostkaPerspektiva fosilních paliv ve střední Evropě
Aneb: Vývoj cen zemního plynu, uhlí a ropy

5.11.2015 Praha 


Podíl fosilních paliv v energetickém mixu evropských zemí v posledních letech klesal. Ropa, uhlí a někdy i zemní plyn jsou považovány za paliva s negativními dopady na životní prostředí. Jejich místo v uplynulých letech nahrazovaly obnovitelné zdroje, které díky dotacím, a zlepšujícím se technologiím  konkurují tradičním palivům. Svou roli však sehrála i narůstající cena fosilních paliv.
V letech 2013-2015 však došlo k razantnímu poklesu cen, v některých případech až o 50 %, a tento trend výrazně změnil situaci na energetickém trhu. Trh zareagoval zvýšenou poptávkou po plynu i ropě, a zvýšil se také zájem odběratelů o uhlí. Mezitím evropské státy přehodnotily dříve štědrou podporu obnovitelných zdrojů a současné nízké ceny elektřiny výrazně prodlužují návratnost nových jaderných zdrojů. 
Na pozice ropy a plynu také negativně působí měnové intervence ČNB. Podle některých odborníků, mezi něž patří i odborný garant této konference, pan Vladimír Štěpán ze společnosti ENAS, přicházejí odběratelé a obchodníci vinou intervenčních kroků ČNB až o 20 mld. ročně. 
Naše konference reaguje na tuto novou situaci na energetickém trhu a zabývá se otázkami, jak se bude tento trend dále vyvíjet:  Jaké místo by měly tradiční paliva zaujímat v energetickém mixu ČR a dalších evropských zemí?  Za jakých podmínek může být jejich využívání podporováno s ohledem na dopady na životní prostředí, ekonomiku využívání i bezpečnost zásobování energií? Jaký cenový vývoj těchto energetických komodit lze očekávat do budoucna, bude cena dále klesat nebo se navrátí k úrovni předešlých let? Trvají stále důvody pro pokračování intervencí ČNB  a kdy lze očekávat jejich ukončení? 
Bezpečnosti dodávek plynu v souvislosti s přetrvávající rusko-ukrajinskou krizí se věnuje druhá část naší konference: nakolik se změnila situace v zásobování plynu z Ruska, jak se vyvíjí situace v oblasti  přepravy plynu v Evropě, jak jsou připravené české i slovenské zásobníky plynu a jaké ceny zemního plynu a jaké typy kontraktů na dodávku plynu můžeme očekávat?  

Účastníky konference čeká otevřená diskuse a výměna často i protichůdných názorů na řadu aktuálních problémů v oblasti energetiky.


Za tým společnosti B.I.D. services Vás srdečně zve


Marcela Musílková 


Vývoj cen ropy, zemního plynu a uhlí (klikněte pro zvětšení obrázku) 
Graf

Emisní faktory – spalování paliv (MŽP)

Zdroj:    MŽP, Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Pozn.:   Ap - obsah popela v původním vzorku pevných paliv (% hm.)

Sp - obsah síry v původním vzorku pev. paliv (% hm.)

S - obsah síry v původním vzorku paliva pro kapalná paliva (% hm.), propan-butan (g/kg), plynná paliva (mg/m3)

Zdroj uvádí u ZP hodnoty: NOx: 1300 kg/106/m3, CO: 320 kg/106/m3. Přepočteno na základě měrné hustoty ZP: 0,692 kg/m3 při 15°C

 Čtěte také: 

Kulatý stůl HN: Plyn by mohl být levnější, dokazujte to levná ropa. Cenu ovlivňuje i ČNB. článek HN, čtěte zde

Perspektiva fosilních paliv ve střední Evropě
Program
Download
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Záštitu udělili:
Prezident ČR
MPO

Generální partner:
Wingas

Odborný garant:
ENAS, s.r.o.

Hlavní partner:
BDO

Partner:
Sko-energo, s.r.o.
Blue-Gas, s.r.o.
Rusko-česká smíšená obchodní komora

Mediální partneři:
iUhli.cz TZB - info
Energetika EurActiv.cz - STARÉ NEPOUŽÍVAT!!!!!!
Energie 21