B.I.D. services
kostkaProgram

Odborný seminář:

Právní aspekty provozování elektromobility

Místo konání: Hotel Olympik, Sokolovská ul,  Praha 8
Datum: 14.6.2018
Registrace účastníků: 8:15 - 9:00 hod. 
Zahájení semináře: 9.00. 
Závěr semináře: cca 12 hodin, v závislosti na délce diskuze, oběd

Přehled legislativy, povinnosti kladené na provozovatele - přehled evropské a české legislativy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

Národní akční plán čisté mobility

-       druhy dobíjecích stanic a jejich specifika

-       povinnosti provozovatelů dobíjecích stanic s ohledem na povahu stanic

-       výhody a nevýhody postavení provozovatelů


Specifika a možnosti zásobování dobíjecích stanic elektřinou - regulace energetickým zákonem

·       možnosti dodávek elektřiny pro elektromobilní dopravu

·       administrativní náročnost jednotlivých možností, nastavení smluvních vztahů

·       hrubé finanční srovnání základních parametrů


Zřízení a provoz dobíjecí stanice dle stavebního zákona

·         požadavky na povolení dobíjecích stanic z pohledu stavebních předpisů

·         požadavky na technické řešení a zabezpečení

·         doporučení pro zajištění hladkého průběhu povolovacího procesu – územně plánovací informace


Daňové aspekty provozování dobíjecích stanic

Právní rámec / legislativa


Pořízení a renovace vozového parku veřejným zadavatelem

·       Zásady odpovědného zadávání na nákup elektromobilů

·       Nástroje odpovědného zadávání:

-       Průzkum trhu, předběžné tržní konzultace, nastavení kvalifikačních předpokladů / zadávacích podmínek a hodnotících kritérií

-       doporučení pro nastavení smluvních podmínek včetně zajištění servisu, záruky za kvalitu elektromobilů nebo sankčních opatření

-       Životnost vozidel – jak zadat, kontrolovat nebo hodnotit

-       Vyhrazená změna dodavatele

-       Volba zadávacího řízení, řízení o inovačním partnerství

-       Příklady dobré praxe


Povinnosti provozovatele na školení řidičů elektromobilů

·         Obecný právní rámec

·         Specifika provozu elektromobilů


12.00 hod. Závěr semináře, oběd

Lektoři: 

Mgr. Anna Francová, advokátka, Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Mgr. Martin Maňák, advokát, Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Právní aspekty provozování elektromobility
Program
Sbornik
<<    09 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30