B.I.D. services
kostkaPřenos a distribuce elektrické energie

Energetika České republiky i Evropy prošla za posledních několik let radikální proměnou a to především díky masivní podpoře obnovitelných zdrojů energie. Podíl OZE na hrubé domácí spotřebě energie v ČR stoupl za poslední dva roky z 8,24%  na 12,48% (2012) a instalovaný výkon z 13,58% v roce 2008 na 22,20% v roce 2012.

Takto dynamickému vývoji výroby však neodpovídaly investice do distribuční soustavy. Proto někteří distributoři přistoupili k politice "nepřipojování" nových instalací OZE do distribuční soustavy. Dalším prodlémem se ukázal být masivní tranzit elektrické energie ze severoněmeckých větrných parků na jih Německa kvůli kterému několikrát hrozil tzv. black out.

Jak bude probíhat posilování české přenosové soustavy a jakými mechanismy se může bránit proti negativním zahraničním vlivům? Jak se budou vyvíjet náklady a poplatky za přenos elektrické energie? Dojde k výstavbě nových regulačních prvků soustavy jako jsou například přečerpávací vodní elektrárny? Jaké jsou nové technologie v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie? Dojde k budování tzv. inteligentních sítí?


Na tyto a mnohé další otázky se bude snažit odpovědět tato konference.

Lukáš Kosina
manažer konference

Přenos a distribuce elektrické energie
Program
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31