B.I.D. services
kostkaProgram

Odborný seminář

Dotační financování v sektoru životního prostředí - komplexní přehled dotačních titulů a podmínky čerpání

Místo konání: Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5, Praha 1

Datum: 18. dubna 2017

Registrace: od 8:15 hodin

Zahájení semináře: od 9:00 hodin


Program:

Představení komunitárního programu Life+ a jeho oblastí
Podmínky jeho čerpání a výše podpory
Mgr. Jiří Kozusznik, Oddělení programů EU, Odbor finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP ČR

Program LIFE , Požadavky výzvy 2016 - 2017
Mgr. Daniel Svoboda, Monitoring expert, NEEMO –  ILE SAS

Zkušenosti s realizací projektů z programu LIFE+
Ing. Pavel Růžička, senior konzultant, společnost ENVIROS, s.r.o

10:30 - 11:00  Přestávka

Seznámení s Operačním programem Životní prostřední, jeho pioritní osy a podmínky čerpání
Mgr. Martin Kubica, ředitel Sekce řízení OPŽP, SFŽP ČR

Prioritní osa 4 - Ochrana přírody
Mgr. Lucie Strejčková, Agentura ochrany přírody a krajiny, odd. procesní a monitoringu

12:30 - 13:20  Oběd

Představení Programu rozvoje venkova 2014 - 2020
Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídicí orgán PRV, Ministerstvo zemědělství České republiky

Environmentální opatření Programu rozvoje venkova 2014 - 2020
Ing. David Kuna, ředitel odboru Environmentálních podpor PRV, Ministerstvo zemědělství České republiky

Představení Operačního programu Rybářství
Ing. Pavel Pojer, ředitel odboru Řídicí orgán OP Rybářství, Ministerstvo zemědělství České republiky

15:10 - 15:30  Diskuse a závěr semináře

Seminář: Dotační financování v sektoru životního prostředí
Program
Sbornik
<<    06 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30