B.I.D. services
kostkaSlovak Emission Trading 2014

Systém EU ETS alebo európsky systém pre obchodovanie s povolenkami na emisie CO2 vstúpil do svojej tretej fázy. Primárnym cieľom EU ETS bolo a je znižovanie CO2 v atmosfére prostredníctvom tržného nástroja - povoleniek. Stále častejšie sa stretávame s otázkami, či má vôbec zmysel pokračovať v obchodovaní s emisnými povolenkami a či sa splnil pôvodný predpoklad. Celkový objem emisií sa totiž neznížil a niektorí veľkí znečisťovatelia na obchode s emisnými povolenkami dokonca slušne zarábajú. Celá situácia tak nahráva skeptikom, ktorí sú za zrušenie doposiaľ nastavenej schémy a navrhujú nahradiť ho niečím iným.  Najpálčivejšou otázkou však je, či Slovenská Republika zvládne splniť záväzky, ktoré z EU ETS vyplývajú. Konferencia Slovak Emission Trading zmapuje, ako sme sa vysporiadali s prechodom do III. obchodovacieho obdobia, aké zmeny nastali, ako sa do obchodovania zapojili novo zaradené oblasti a nielen to.


V súvislosti so zahájením III. obchodovacej fázy v rokoch 2013  – 2020 Európskeho systému emisného obchodovania, dochádza k zásadným zmenám v niekoľkých sférách jeho pôsobnosti. Nová právna úprava prináša zmeny v oblasti obchodovania, bezodplatného prideľovania kvót, dražieb emisných kvót a použitia príjmov z dražieb, použitia jednotiek CER a ERU z projektových aktivít v schéme obchodovania, zmeny pre vnútroštátneho správcu emisných kvót ako aj novú úpravu kategórií činností uvedených v prílohách zákona a ďalšie zmeny. Slovak Emission Trading prevedie poslucháčov podrobne všetkými zmenami, ktoré nastali.


Základné témy konferencie:

  • tretie obchodovacie obdobie 2013 – 2020
  • aktuálne novinky v EU ETS
  • nové Nariadenia Komisie EU
  • vývoj a výhľad svetových emisií skleníkových plynov
  • aukcie povoleniek po roku 2013derogácia povoleniek
  • legislatívny rámec podmienok obchodovania s emisiami skleníkových plynov, Aktuálne zmeny v legislatíve – zákon č.414/2012 Z.z., vyhláška MŽP SR 10/2013
  • novinky v obchodovaní s povolenkami
  • meranie emisií skleníkových plynov 

.... a ďalšie.

 

Konferencia bude živá a interaktívna, zameraná na otvorenú diskusiu a výraznú spätnú väzbu pre všetkých zúčastnených.Tešíme sa na stretnutie s Vami,


za tím spoločnosti B.I.D. services


Libuše Kameníčková

manažér konferencie

  

 

Slovak Emission Trading 2014
Program
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31