B.I.D. services
kostkaProgram

Slovak Emission Trading 2014


Miesto konania:
Ponteo Hotel, Starorímska 1a, 851 10 Bratislava - Rusovce
Dátum:  30. - 31. januára 2014
Registrácia: od 8:15 hod.
Otvorenie konferencie: 9:00 hod.
Časový harmonogram akcie: 9:00 - 16:00 konferencia, druhý deň 10:00 - 14:00

Program konferencie 30. 1. 2014

9:00 otvorenie konferencie

Konferencii predsedá a diskusiu riadi: Jan Fousek, konateľ, Virtuse Energy, s.r.o.

Budúcnosť EU ETS
Jan Fousek, konateľ, Virtuse Energy, s.r.o.

EU ETS – vlajková loď alebo nočná mora?
Obchodovanie s emisnými kvótami v kontexte medzinárodných klimatických vyjednávaní
Gabriela Fischerová, riaditeľ, F.CON, s.r.o.

EU ETS v treťom období obchodovania 2013 - 2020
Jan Tůma, vedúci Oddelenie obchodovania s emisiami, MŽP ČR

11:00 – 11:20 kávová prestávka

Nová regulácia EU v oblasti obchodu s derivátmi – vplyv EMIR na obchodovanie s emisiami
Kateřina Kolaciová, obchodník pre Českú republiku a Slovensko, Vertis Environmental Finance

Vývoj cien emisných povoleniek
Pavlína Novotná, obchodná manažérka pre emisie, Virtuse Energy, s.r.o. 

Monitorovanie, podávanie správ a overovanie emisií skleníkových plynov v treťom období obchodovania

Soňa Hykyšová, manažér pre oblasť životného prostredia, TÜV SÜD Czech s.r.o.

Implementácia flexibility na ponukovej strane EU ETS
Ondřej Strecker, Market Analysis and Prognosis, ČEZ, a.s.

14:00 – 15:00 obed

Noviny z národného registra emisných kvót SR
Miroslav Hrobák, správa registra emisných kvót, ICZ Slovakia a.s.

Akreditácia podľa ISO 14065 a povinnosti účastníkov procesu akreditovaného overovania
Matej Pancerz, System and Services Certification, Certification manager, SGS  Slovakia spol. s r. o.

16:30 záver konferencie

17:00 slávnostný raut a párty generálneho partnera konferencie Virtuse Energy, s.r.o.

Sprievodný seminár 31. 1. 2014

Nové povinnosti oprávnených overovateľov a účastníkov schémy obchodovania vo vzťahu k monitoringu, vydávaniu a overovaniu správ o emisiách skleníkových plynov podľa nových nariadení Komisie EÚ č. 600/2012 a č. 601/2012.

10:00 otvorenie semináre

Seminári predsedá a diskusiu riadi: Martin Kovačič, riaditeľ, EKOS PLUS s.r.o.

Overovanie emisií skleníkových plynov
Soňa Hykyšová, manažér pre oblasť životného prostredia, TÜV SÜD Czech s.r.o.

Nové povinnosti prevádzkovateľov/účastníkov schémy obchodovania pri monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa nového Nariadenia EK č. 601/2012.
Ing. Alena Popovičová, ARPenviro, s.r.o.

Nové povinnosti a požiadavky na overovateľov správ o emisiách skleníkových plynoch podľa nového Nariadenia EK č. 600/2012.
Ing. Mário Vasil, PhD., konateľ, ENVI PROTECTION, s.r.o.

Riziková správa – jeden z kľúčových dokumentov pri overovaní správy o emisiách skleníkových plynov
Ing. Ján Judák,Csc., PROFING, s.r.o.

14:00 záver semináre 
V súčasnosti prebieha tvorba programu a oslovovanie prednášajúcich. Zmena programu vyhradená.

Slovak Emission Trading 2014
Program
Sbornik
<<    01 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31