B.I.D. services
kostkaProgram


4. ročník medzinárodnej konferencie


Slovak PPP Forum 2009


Program konferencie

Středa 4. 11. 2009


8:30 Registrácia účastníkov, káva na privítanie


9:00 Otvorenie konferencie


Predsedajúci –
Michal Luknár


Úvodný prejav


Súčasnos a budúcnos PPP projektov

Irma Chmelová, výkonná riaditežka, Asociácia PPP SR


Pohžad Ministerstva financií SR na existujúce a plánované projekty PPP

Michal Gajdzica, poradca MF SR pre PPP projekty, člen Medzirezortnej komisie pre urýchlenie postupu výstavby nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku


Municipálne PPP

Peter Chovanec, člen predstavenstva, Divízia verejného a komerčného bankovníctva, Dexia banka Slovensko


10:30 prestávka na kávu


Slovenské diažnice: skúšenosti, poučenie


R1 - prvý diažničný PPP projekt na Slovensku

Ján Azud, Junior partner, Advokátská kancelária Růžička a Csekes, s.r.o.


Skúšenosti so zabezpečením financovania pre slovenské diažničné PPP projekty

Marcel Babcynski, riaditež, Erste Corporate Finance, a.s.


Slovak motorway PPP projects from perspective of EU lending bank

Francois Lecavalier, Head of the EBRD’s Slovakia office


12:00 – 12:45 Prestávka na spoločný obed


Legislativa - právny rámec pre realizaciu PPP na Slovensku, projekty v praxi


Súažný dialóg pri PPP projektoch
źubica Páleníková, špecializácia na verejné obstarávanie v krajinách CEE/SEE, Advokátska kancelaria WOLF THEISS

Realizácia PPP prjektov v praxi v regione CEE/SEE - Právný rámec a praktické skúsenosti
Andrea-Maria Feurstein, advokátka, Advokátska kancelaria WOLF THEISS


Súčasnos a budúcnos PPP na Slovensku a strednej a východnej Európe

PPP projekty pre vedu - "Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie" programu Spolupráca 7. RP

Peter Lobotka, Elektortechnický ústav Slovenskej akadémie vied, národný delegát pre NMP (Nanosciences, nanotechnologies, Materials and new Production)
Dušan Janičkovič, Elektortechnický ústav Slovenskej akadémie vied, národná kontaktná osoba pre NMP


Oprava a údržba ciest 2. a 3. triedy

Marek Reisinger, EUROVIA - Cesty, a.s.


14:30 prestávka na kávu


Zahraničné skúsenosti a situácie v oblasti PPP


Rumunsko: PPP trh na vzostupe

Livia Stan, vrchný poradca, Ministerstvo financií, Rumunsko


PPP in Poland

Bartosz Mysiorski, specialist in PPP, Fundacja Centrum PPP Poland 


PPP projekty v ČR

Vladimír Sloup, výkonný riaditel´, Asociácia PPP ČR


PPP projekt parkovacieho domu v Plzni

Michal Tesař, Partner, NEWTON Business Development, a.s.


Vybrané aspekty PPP projektov: usporiadanie, financovanie, štruktúrovanie


Princípy hodnotenia finančnej výhodnosti PPP projektov - metodický rámec a praktické skúšenosti

Aleš Hasník, manager, Facility s.r.o.

Critical factors for successful PPPs development

Jaap Veenenbos, managing consultant Aon Global Risk Consultants (Netherlands)director risk consulting, Central Eastern Europe, Aon EMEA North East


Skúsenosti so zabezpečením financovania pre PPP projekty v Českej republike

Jan Troják, riaditež, Projektové financovanie, Československá obchodní banka, a.s.


17: 45 Záver prvého dňa konferencie

Slovak PPP Forum 2009
Program
Sbornik
<<    09 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30