B.I.D. services
kostkaSpalovny a energetické využití komunálního odpadu

Česká republika stojí na prahu odpadového kolapsu. Vážně hrozí, že si brzy nebudeme vědět rady, jak naložit s komunálním odpadem. Již za šest let, tedy v roce 2017, totiž musíme podle nařízení EU více než polovinu roční produkce domovního odpadu neukládat na skládky, ale čistě spalovat. Tento cíl však nebude možné bez postavení nových spaloven splnit. Navíc se vystavujeme hrozbě sankcí. Mnohamiliardové investice do spaloven však stojí..
Investoři i vyspělé ekologické technologie zde jsou. Vše blokuje fakt, že odpad sice všichni mohutně produkujeme, jenže nikdo dnes nechce mít za humny skládku nebo spalovnu.
Přitom důvod pro výstavbu spaloven (odborně zařízení pro energetické využití odpadů – ZEVO) jsou více než praktické. Městům a obcím se tím razantně sníží skládkování a navíc mohou využít teplo a elektrickou energii, která se v takovém zařízení vyrobí. Emisní parametry zařízení na využívání odpadů jsou kvalitativně úplně jiné než parametry pro běžnou teplárnu a s jistotou lze říci, že emise do ovzduší všech znečišťujících látek jsou mnohonásobně nižší než u stávající klasické teplárny. Pro zajímavost - jen ve Švýcarsku funguje 30 ZEVO a to často v centrech měst...

Průlomem by měl být připravovaný zákon o podporovaných zdrojích energie - poprvé budou odpady v legislativě označeny za obnovitelný zdroj. Možnosti čerpání podpory výstavby ZEVO z OPŽP jsou limitovány, ale Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravuje další způsob podpory výroby energie z odpadu a to podporu provozní.

  • Jak velká bude podpora státu při výstavbě spaloven po přijetí zákona o podporovaných zdrojích energie?
  • Kdy bude spalování komunálního odpadu levnější než skládkování?
  • Jak fungují ZEVO v praxi? Příklady z tuzemska i zahraničí ..
  • Jaké jsou poslední ekologické technologie a parametry spaloven?
  • Kolik energie můžeme spalováním komunálního odpadu ušetřit a kolik naopak získat?
  • Jaké jsou možnosti financování výstavby ZEVO?

Na tyto a další otázky Vám budou odpovídat zástupci dotčených ministerstev a přední odborníci v oboru.
Na druhý den jsme pro Vás připravili exkurzi do ZEVO Malešice, Praha. Budete si moci přesvědčit jak v praxi funguje spalovna komunálního odpadu a to přímo na území hlavního města.

Těšíme se na setkání s Vámi,

za tým společnosti B.I.D. services,

Soňa Miňovská

manažer konference

Spalovny a energetické využití komunálního odpadu
Program
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31