B.I.D. services
kostkaSucho v krajině

Často si ani neuvědomujeme, jak vzácná voda je a nad její hodnotou se zamyslíme, až ve chvíli, kdy jí máme málo. Přitom se jedná o jeden z nejcennějších přírodních zdrojů, na kterém závisí veškerý život a je pro nás naprosto nepostradatelná. Špatným hospodařením s vodou v krajině - Rozsáhlými melioračními zásahy, vysoušením rybníků a mokřadů a dalšími zásahy člověka půda ztratila svoji regulační schopnost a nastaly problémy se zadržováním vody v krajině. Proto spolu se změnou klimatu dnes čím dál více čelíme extrémům počasí v podobě povodní a sucha.

Velkou měrou přispělo a stále přispívá ke špatnému hospodaření s vodou v krajině také zemědělství. To pro zvětšení obdělávaných ploch způsobilo rozorání mezí, remízků a zornění mnoha oblastí, které byly důležité pro ochranu proti erozi a udržení vody v krajině. Se zemědělstvím je také spjato používání hnojiv, které ve velké míře zapříčiňují eutrofizaci vod.

Přitom dostatek čisté vody a správná péče o krajinu jdou spolu ruku v ruce. Z toho důvodu je třeba řešit otázku krajinného plánování, která nám zodpoví jak udržet vodu tam, kde ji potřebujeme mít – v půdě. Je tedy nasnadě začít s půdou zacházet tak, aby co nejdéle zadržovala vodu a nenechala ji odtékat pryč.

Kroky podniknuté k nápravě nedostatku vody řeší komise VODA – SUCHO, která minulý rok stanovila opatření, jež spočívají především ve zpracování odborných studií. Cílem tohoto dokumentu je zpracovat dlouhodobou koncepci k zabezpečení ČR před škodlivými následky sucha.

Konference je věnována závažným problémům nedostatku vody, krajinnému plánování, managementu vody v období sucha a opatřením, která jsou podniknuta k jeho nápravě.


Prezentace českých expertů zahrnují jak nové akademické poznatky, tak i nejnovější trendy ve společenském dění a v politice České republiky a EU. Udržitelné využívání vodních zdrojů, správná péče o půdu a krajinu, prevence a ochrana před suchem jsou témata k projednání na konferenci „Sucho v krajině“ a navazujícím diskusním panelu.


Na setkání se těší
Radek Adámek, manažer konference


Sucho v krajině
Program
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31