B.I.D. services
kostkaProgram


Sucho v krajině 


Místo konání: Administrativní a školící centrum Cejl 530/73, Brno

Datum: 22. září 2016

Registrace: od 8:30 hod

Zahájení konference: 9:00 hod

Časový harmonogram akce: 9:00 - 16:00

Konferenci moderuje Ing. Jan Čermák, předseda Asociace pro vodu v krajině ČR9:00 zahájení konference


Podnebí Moravy, výskyt zemědělského sucha a dopady změny klimatu

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ředitel ČHMÚ Brno

 • dynamika podnebí Moravy
 • jak působí změna klimatu na množství vody v půdě?
 • jaký je výskyt zemědělského sucha dnes a v budoucích letech?

Sucho a nedostatek vody z pohledu správce povodí
Ing. Miroslav Foltýn
, vedoucí útvaru vodohospodářského plánování Povodí Moravy s. p.

 • přírodní podmínky a bilance vody v povodí Moravy
 • sucho, nedostatek vody a hospodaření s vodou
 • dopady klimatické změny a možné nové vodní zdroje

Možnosti dotace podzemní vody ve vhodných geologických strukturách z velkých průtoků 
RNDr. Jitka Novotná, hydrogeolog ve společnosti GEOtest, a.s.

 • umělá infiltrace
 • transformace povrchového na podzemní odtok
 • hydrogeologicky vhodné struktury.

11:00 Coffee break

Půda a voda v zemědělské krajině
Ing. Jiří Hladík, Ph.D
., ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy

 • jaký je význam půdy při hospodaření s vodou?
 • ovlivňuje eroze půdy sucho?
 • jaká opatření vedou k zadržování vody v krajině?

Pozemkové úpravy jako nástroj pro podporu retence vody v krajině
Ing. Jan Ševčík
, vedoucí krajského pozemkového úřadu Jihomoravského kraje

 • Pozemková úprava - vytvoření předpokladů pro tvorbu USES v krajině .
 • Novela zákona o Pozemkovém úřadu s účinností od 1.9. 2016 – jak se mění převody státní půdy na obce

       
12:30 Přestávka na oběd


Zkušenosti se zahraničními projekty týkající se problematiky sucha

doc. Ing. Milada Šťastná, Ph.D
., vedoucí Ústavu aplikované a krajinné ekologie, MENDELU v Brně

 • jaké jsou priority evropských a mimoevropských projektů řešících sucho a jeho dopady?
 • jaké výhody/nevýhody participace na těchto projektech lze očekávat?
 • jaké je uplatnění výsledků těchto projektů v praxi?

Voda, sucho, ekonomika
Ing. Jan Čermák
, předseda Asociace pro vodu v krajině ČR

 • Cyklická ekonomika jako základ využívání vodních zdrojů
 • Úloha vody v cyklické ekonomice
 • ČR není vodního hospodářství dostatečně zapojena do mezinárodní kooperace

Obnova říční krajiny v povodí Moravy
Ing. Vlastimil Karlík
, Koalice pro řeky

 • co ovlivnilo schopnost řííční krajiny hospodařit s vodou?
 • jakými opatřeními ji můžeme obnovit?
 • co nám v tom v praxi brání a jak tyto překážky překonávat?

14:30 Coffee break

Využití čištěných odpadních vod k závlahám
prof. Ing. Jan Šálek, CSc
., Ústav vodního hospodářství krajiny, VUT Brno

 • jaké jsou ekonomické a ekologické přednosti řešení?
 • je možné využít odpadní vody z malých decentralizovaných zařízení?
 • jaký je jejich vliv na životní prostředí?

Jak si poradit s přemírou a nedostatkem vody ve městech a obcích za současných klimatických i politických podmínek v ČR
Ing. Jiří Vítek
., JV PROJEKT VH s.r.o

 • prevence proti záplavám a suchu v urbánní krajině má společné řešení
 • podmínkou bezpečného rozvoje měst a obcí je koncepce a koordinace
 • jak při prevenci využít finanční podpory SFŽP?Závěrečná diskuse Sucho v krajině
Program
Sbornik
<<    06 / 2019    >>
PÚSČPSN
1
2
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30