B.I.D. services
kostkaSystém recyklace autovraků v ČR 2012

Co je nového v oblasti zpětného odběru a recyklace autovlaků? Dalo by se říci, že stále to samé – legislativa, legislativa, legislativa … Věcný záměr zcela nového zákona o odpadech, který by měl nahradit mnohokrát novelizovanou a nepřehlednou současnou legislativu, je připraven od listopadu 2011. Byla ustanovena pracovní skupina a díky jejímu úsilí zákon v současné době míří  k vnějšímu připomínkovému řízení. Problémem je různorodost odpadů, na něž se vztahuje zpětný odběr. Řešením by mohlo být rozčlenění do více dílčích zákonů pro jednotlivé komodity. V novém zákoně se nic nezmění na přenesení povinnosti na výrobce, poskytování služby zdarma, nové je pak maximální rozšíření počtu sběrných míst a přísnější podmínky pro povolení nakládání. Současný zákon o odpadech se nicméně nevyhne ještě jedné novelizaci. Jedná se o tzv. ekoauditovou novelu, jejímž cílem bylo odstranit překážky podnikání, které lze i z pohledu ochrany životního prostředí označit za nadbytečné a neefektivní. Zda bude přínosem a zda skutečně nabude účinnosti v lednu 2013 je otázkou …

Co čekat od nového zákona o odpadech? Jaké budou změny ve vyplácení dotací v programu ,,Autovraky,, pro roky 2013 a 2014? Jak probíhá kontrolní činnost ČIŽP v oblasti nakládání s autovraky a spolupráce s kontrolními pracovníky SFŽP? Jak plánuje MŽP ČR řešit problematiku autovraků v následujících letech? 

 

Tyto a další palčivé otázky budou hlavním tématem již 10. ročníku konference. 
Na setkání se Vámi se těší, 

Soňa Miňovská

manažer konference

sminovska@bids.cz

Mobil:775 28 26 40

Systém recyklace autovraků v ČR 2012
Program
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mediální partneři:
Ceska informacni agentura, s.r.o. Businessinfo
TZB - info EurActiv.cz - STARÉ NEPOUŽÍVAT!!!!!!
Edumenu