B.I.D. services
kostkaUdržitelné finanční řízení měst a obcí
Města a obce se neustále potýkají s novými problémy v boji o vyrovnaný rozpočet. Úspěšné hospodaření s veřejnými financemi není již dnes možné bez dobré znalosti finančního řízení a zvládnutí potřebné legislativy. Bohužel, v posledních letech je stále obtížnější se v neustále se měnících zákonech a předpisech orientovat, mnoho dobrých nápadů se pak neuskuteční již z důvodu nepřiměřené byrokracie. 

Municipality mnohdy disponují rozsáhlým majetkem (finance, věci movité, věci nemovité a infrastruktura), avšak omezenými finančními možnostmi. Majetek je podmínkou samosprávy a nezbytným nástrojem k plnění úkolů obcí: k výkonu veřejné správy, k zajištění veřejných statků a k celkovému rozvoji. Spravovat tento majetek tak, aby nebyl pro obec jen neustálou finanční zátěží, je v našich podmínkách velice obtížné. 

Jak tedy s majetkem správně nakládat? Jaké jsou možnosti zhodnocování finančních prostředků? Kdy využít dluhopisy, jak optimalizovat dluhy? Kdy je lepší se závazků k majetku zbavit a jak lépe spolupracovat s privátním sektorem? Konference přinese rovněž praktické příklady účelného nakládání s majetkem a zhodnocování finančních prostředků měst a obcí. 

Konference Udržitelné finanční řízení měst a obcí 2016 bude zaměřena na:
  • novinky a trendy v oblasti hospodření měst a obcí (participativní rozpočty, inovativní fin. produkty,...)
  • řízení investičních projektů, projektové financování, hodnocení udržitelnosti projektů
  • vypisování výběrových řízení na služby
  • plánované legislativní změny v oblasti rozpočtového určení daní a hospodaření obcí
  • zhodnocování finančních prostředků v době nízkých úrokových měr, míra rizika jedn. investic
  • efektivní správa a optimalizace movitého a nemovitého majetku, udržitelnost
  • financování pomocí dluhopisů
  • optimalizace dluhů a dluhové služby
A další témata spojená s problematikou hospodaření měst a obcí.

Těšíme se na setkání s Vámi,

za tým společnosti B.I.D. services,


Ing. Lukáš Kosina

manažer konference

Udržitelné finanční řízení měst a obcí
Program
Download
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31